Čelovce

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: posledná tretina 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Historický región: Šariš

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a strešnou vežičkou na západnej strane

História:
Kostol v súčasnej podobe postavili v dominantnej polohe s výhľadom na hrad Kapušany niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.
Veľmi skoro v období reformácie, už polovici 16. storočia, prešiel do rúk protestantom. Následne v roku 1579 zaklenuli presbytérium dodnes zachovanou krížovou klenbou.
Stavebnými úpravami prešiel objekt aj v rokoch 1788, 1826, 1910 a obnovou v roku 1932 - 33.
Status národnej kultúrnej pamiatky má od roku 1963. Kostol bol naposledy obnovený v rokoch 2000 - 2004.

Zaujímavosti:
- Kostolík vďaka svojej polohe a bielej fasáde predstavuje výraznú dominantu krajiny viditeľnú na veľkú vzdialenosť z viacerých smerov.
- Románska stavba sa zachovala z veľkej časti v pôvodnom stave bez neskorších zásahov a rozšírení.
- Ako hlavný vstup dodnes slúži neskororománsky kamenný portál s polkruhovou archivoltou. Tvoria ho iba štyri kusy kamenných blokov.
- Zo stredovekých stavebných prvkov sa vo svätyni zachovalo kamenné pastofórium vo východnej stene, ktoré v hornej časti zdobia tri hrubšie spracované fiály. Ide podľa všetkého o dielo miestneho neškoleného kamenára.
- Pod južným oknom je v stene pôvodný polkruhovo ukončený výklenok - sedília.
- Pri triumfálnom oblúku stojí kamenná krstiteľnica jednoduchého tvaru zo 14. storočia.
- Staršia literatúra z 19. storočia uvádza, že pod omietkou sa mali črtať nástenné maľby. Tie mohli pochádzať až zo stredoveku, keďže z tohto obdobia sú fresky doložené aj v okolitých chrámoch (Chmeľov, Chmeľovec)
- V severnej stene lode je osadený náhrobný kameň s erbom z konca 17. storočia.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v susednom Chmeľove a neďalekom Chmeľovci.

Súčasný stav
Kostol patrí zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Chmeľovci a stále slúži veriacim. V rokoch 2000 - 2004 prešiel rozsiahlou obnovou, v roku 2006 bol vďaka pomoci rodiny Körtvélyessy zreštaurovaný južný portál.

Bohoslužby: každú druhú nedeľu

Praktické informácie
Obec Čelovce leží cca 22 kilometrov severovýchodne od Prešova. Kostolík sa nachádza v poli medzi obcami Čelovce, Pušovce a Šarišská Trstená. Stojí v areáli cintorína a je prístupný po asfaltovej ceste. Návštevu kostolíka môžete ohlásiť na farskom úrade (051/794 41 22) alebo obecnom úrade (051/ 799 77 16).
GPS: 49.083852119, 21.39950037

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.

Web
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=16496
https://www.szsecav.sk/zbor/chmelovec/
- http://korzar.sme.sk/evanjelicky-kostol-v-obci-celovce

esteban
18. 10. 2010. upravené 2. 1. 2012 a 28. 4. 2023

Za podklady a fotografie ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.