Čelovce

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: posledná tretina 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a strešnou vežičkou na západnej strane

História:
Kostolík v súčasnej podobe postavili v dominantnej polohe s výhľadom na hrad Kapušany niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.
Veľmi skoro v období reformácie, už polovici 16. storočia, prešiel do rúk protestantom. Následne v roku 1579 zaklenuli presbytérium dodnes zachovanou krížovou klenbou.
Stavebnými úpravami prešiel objekt aj v rokoch 1788, 1826, 1910 a obnovou v roku 1932 - 33. Kostolík bol naposledy obnovený v rokoch 2000 - 2004.

Zaujímavosti:
- Kostolík vďaka svojej polohe predstavuje výraznú dominantu krajiny, najmä zo severnej a severozápadnej strany.
- Románska stavba sa zachovala z veľkej časti v pôvodnom stave bez neskorších zásahov.
- Ako hlavný vstup dodnes slúži neskororománsky kamenný portál s polkruhovou archivoltou.Tvoria ho iba štyri kusy kamenných blokov.
- Zo stredovekých stavebných prvkov sa vo svätyni zachovalo kamenné pastofórium vo východnej stene, ktoré v hornej časti zdobia tri hrubšie spracované fiály. Ide podľa všetkého o dielo miestneho neľkoleného kamenára.
- Pod južným oknom je v stene pôvodný polkruhový výklenok.
- Pri triumfálnom oblúku stojí kamenná krstiteľnica jednoduchého tvaru zo 14. storočia.
- V severnej stene lode je osadený náhrobný kameň s erbom z konca 17. storočia.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v susednom Chmeľove a neďalekom Chmeľovci.

Súčasný stav
Kostolík patrí zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Chmeľovci a stále slúži veriacim. V rokoch 2000 - 2004 prešiel rozsiahlou obnovou, v roku 2006 bol vďaka pomoci rodiny Körtvélyessy zreštaurovaný južný portál. Navštívili sme ho v októbri 2010.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Čelovce leží cca 22 kilometrov severovýchodne od Prešova. Kostolík sa nachádza v poli medzi obcami Čelovce, Pušovce a Šarišská Trstená. Stojí v areáli cintorína a je prístupný po asfaltovej ceste. Návštevu kostolíka môžete ohlásiť na farskom úrade (051/794 41 22) alebo obecnom úrade (051/ 799 77 16).
GPS: 49.083852119, 21.39950037

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web
- http://korzar.sme.sk/evanjelicky-kostol-v-obci-celovce