Archivolta

– súčasť →portálu; plasticky architektonicky zvýraznený oblúk lemujúci →tympanón. Zvyčajne ornamentálne nadväzuje na výzdobu bočných ostení portálu. U nás sa najkrajšie zachovali v Šahách (na obrázku) a Iliji (foto č. 1). V prípade tehlových kostolov sa stretávame s jednoduchým viacnásobným ústupkovým členením (napr. Hamuliakovo - foto č. 2).
 

Rubrika: Slovník