Tympanón

–  súčasť →portálu; zvyčajne oblúková (v gotike s lomeným oblúkom) plocha nad vchodom. Lemuje ho →archivolta.

V našich podmienkach býva často bez výzdoby, ak sa tam výzdoba nachádza, ide o maľbu alebo kamenný reliéf v podobe ornamentov alebo zriedkavo aj figurálnych motívov.

Typickým ornamentálnym motívom je trojlístok či rôzne podoby kríža. S figurálnymi výjavmi sa stretávame predovšetkým u najvýznamnejších gotických stavieb - Dóme sv. Alžbety v Košiciach či Dóme sv. Martina.

Rubrika: Slovník