Bzovík

Románsky kostol sv. Štefana kráľa z 2. polovice 12. storočia (prvá zmienka o ňom je z roku 1285) bol súčasťou benediktínskeho, neskôr premonštrátskeho kláštora, ktorý bol založený v roku 1135.

Bola to jednoloďová stavba s dvoma vežami štvorcového pôdorysu a pravdepodobne polkruhovou apsidou, veľmi podobná kostolu v Rimavských Janovciach.

V 15. storočí prešiel kláštorný komplex búrlivým vývojom. Najprv ho napadli a spustošili husiti, neskôr aj Krupinčania. Následne bol ešte goticky upravovaný. Taktiež kostol dostal nové presbytérium. V roku 1530 kláštor obsadil prívrženec protestantantov Žigmund Balassa z Ďarmôt, mníchov sčasti pozabíjal, sčasti vyhnal a objekt prestaval na opevnený kaštiel.

Prestavba sa najviac dotkla práve kostola, ktorý bol z väčšej časti zbúraný, vrátane južnej veže. Materiál sa použil pri stavbe nových budov. Zachovala sa len severná veža, ktorá sa po zvýšení zmenila na hradnú.

Po prvej svetovej vojne prestal byť celý objekt obývaný a dochádza k postupnej deštrukcii. V roku 1943 píše Zavarský, že z kostola sa zachovala už len veža. Tá mala na treťom poschodí združené okná so stĺpikom a pod nimi na druhom poschodí boli už len jednoduché malé okná.

Zničenie kláštorných budov s kostolnou vežou sa dávalo za vinu zásahu nemeckého delostreleckého granátu počas druhej svetovej vojny, v skutočnosti boli za vojny a po roku 1945 vedome zdevastované a rozobraté na stavebný materiál. Z celej stavby sa do dnešnej doby zachovala len gotická sakristia, ktorá slúžila ako hradná kaplnka, a sutinou zasypané základy a zvyšky obvodových múrov.

Opevnený kláštor bol v druhej polovici minulého storočia sčasti opravený, pri rekonštrukcii sa však nevhodne použil aj betón. Do roku 2010 patril objekt pod Múzeum Svätý Anton, ktoré potom predalo za približne 3 700 eur obci Bzovík. Samospráva chce v prvej fáze opraviť poškodené časti, ktoré by mohli byť hrozbou pre návštevníkov. Náklady na celkovú obnovu sa odhadujú na 10 mil. eur. 

GPS: 48.315125018, 19.089512229

Zdroje
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti. Slovensko v Uhorskom kráľovstve. Vydavateľstvo Rak Budmerice, Budmerice 2005, str. 177 – 181.
- Lászlóová, H.: Bzovícky kláštor - stredoveký stavebný vývoj. In: Pamiatky a múzeá, ročník 2004, č. 3.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Turčiansky sv. Martin, 1943, str. 33 (v prílohe aj fotografia už zničeného združeného okna).
www.obecbzovik.sk
- www.zamky.sk/hrady-a-zamky/bzovik (nájdete tam fotky spred druhej svetovej vojny, ako aj dôkazy rozoberania po nej)
www.fara.sk/bzovik
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk

esteban