Markuška

Patrocínium: pôvodne ?, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Historický región: Gemer

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou.

História
Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu v druhej polovici 13. storočia. Predstavuje významný doklad o osídľovaní doliny Hankovského potoka, ktorý je prítokom riečky Štítnik. Obec mal podľa písomných prameňov založiť dedičný richtár Martin niekedy po roku 1311. Sakrálna stavba by tak mohla byť dôkazom staršieho osídlenia na tomto území.
V 15. storočí prešiel kostolík neskorogotickou úpravou, v období reformácie prešiel, podobne ako mnohé ďalšie stredoveké kostolíky v okolí, do rúk evanjelikov. V roku 1800 ho výrazne prestavali v klasicistickom štýle, základ ranogotickej stavby však bol zachovaný.
Obnova sa realizovala aj v 20. storočí. V roku 2015 bolo ukončené reštaurovanie barokového hlavného oltára z programu MK SR Obnovme si svoj dom.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe ranogotické stavby regiónu Gemer.
- Zo stredovekej stavby sa zachovali obvodové múry, z detailov valená klenba sakristie s malým okienkom, v ktorom je osadená pôvodná železná "mreža".
- Kostolík napriek svojmu veku nemá status národnej kultúrnej pamiatky.
- V doline Hankovského potoka stojí viacero stredovekých sakrálnych stavieb - Koceľovce a Roštár, ďalšie stavby sa nachádzajú v blízkom okolí - v Štítniku, Ochtinej i Slavošovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Koceľovciach a stále sa využíva. Navštívili sme ho v decembri 2011 a februári 2018, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každú druhú nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Markuška leží cca 9 km severozápadne od Štítnika. Kostolík predstavuje dominantu obce a stojí v jej centre, v ohradenom areáli. Kontakt na farský úrad v Koceľovciach je 058/ 793 19 09.
GPS: 48.729926399, 20.324342251

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web:
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/20249761/kostolik-vmarkuske-je-utajeny-sve...
- www.gesecav.sk

esteban