Arkáda

– architektonický útvar tvorený opakovaním oblúkov nesených →piliermi alebo stĺpmi. Otvorené arkády prepájajú napríklad hlavnú loď s bočnými loďami (napríklad v románskych trojloďových stavbách v Banskej Štiavnici - foto č. 1, Krupine či Diakovciach).

Slepé arkády (na obrázku kostolík v Gáni) sa využívali ako dekoratívny prvok na stenách, pričom oblúky nesú polstĺpy, polpiliere, prípory alebo →lizény.

Rubrika: Slovník