Dechtice - Katarínka

V roku 2005 objavili pri výskume zrúcaniny barokového kláštorného Kostola sv. Kataríny v katastri obce Dechtice základy neveľkej gotickej kaplnky.

Pod priestorom dnešného obdĺžnikového presbytéria sa našlo základové murivo neveľkej jednoloďovej stavby s pomerne krátkou polygonálnou svätyňou s viacerými opornými piliermi. Podrobnejší výskum objektu sa realizoval v rokoch 2008 - 2011.

Kaplnka, o ktorej písomné pramene zatiaľ mlčia, bola postavená najneskôr v prvej polovici 15. storočia, keďže v zásype sa našla minca uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Je netradične orientovaná v smere sever - juh a nie zvyčajnom východ - západ. Dôvodom bola zrejme snaha využiť vystupujúci skalnatý masív pri výstavbe južnej steny kaplnky.

V neskoršom období sa stavba stala prvotným kláštorným kostolom, keď k nej pripojili prístavbu z východnej strany. Neskôr ju predĺžili severným smerom a napokon, pri rozširovaní kláštora, k nej pristavali novú loď a kaplnka sa tak zmenila na svätyňu nového barokového chrámu.

Po nejakom čase svätyňu uzavreli dodnes zachovaným rovným múrom a pôvodný polygonálny záver, ktorý sa ocitol mimo nového pôdorysu kostola, zbúrali.

GPS: 48.554908017, 17.535595894

Zdroje:
- www.katarinka.sk

esteban