Krásno

V rokoch 1952–1954 odkryl Oldrich Krupica nad obcou Krásno na kopci Chríb v opevnenom areáli základy ranorománskeho kostolíka z konca 11. storočia s neskoršími prístavbami.

V tej dobe to bolo vôbec prvýkrát, čo sa na Slovensku podarilo vo vidieckom prostredí preskúmať románsky kostol spolu s cintorínom. Výskum tak potvrdil, že malé kostolíky sa na našom území začali, podobne ako v okolitých regiónoch, stavať už v druhej polovici 11. storočia.

Na priľahlom cintoríne odkryl výskum približne 2 000 stredovekých i mladších hrobov, časť z ktorých bola prikrytá veľkými kameňmi. Najstarší hrob datuje minca uhorského kráľa Štefana II., ktorý vládol v rokoch 1114 - 1131. Okrem mincí a šperkov sa tu našiel aj bronzový korpus Krista z 12. storočia.

Pôvodný kostolík na Chríbe mal podobu jednoduchej stavby s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou zo zelenkastého kremenca dovezeného z neďalekej obce Krnča. Loď má vnútorné rozmery 530 x 620 cm, základy múrov majú hrúbku 80 - 85 cm.

V neskoršom období už malý kostolík veriacim kapacitne nestačil a preto ho v 15. storočí rozšírili gotickou prístavbu. Pripája sa k starému kostolíku zo severnej strany a má tvar obdĺžnikovej lode zakončenej polkruhovou apsidou rovnakej šírky. Prístavba je dlhá 800 cm a široká 450 cm. Zachovali sa z nej základy u malé časti nadzemného muriva aj s farebnými omietkami na vnútornej strane.

Súčasne postavili z južnej strany pred pôvodný vstup murovanú predsieň a k západnému priečeliu románskeho kostolíka pristavali valcovú vežu s vnútorným priemerom 360 cm. Celý rozšírený objekt potom opevnili dodnes zachovaným kamenným múrom.

Po vybudovaní múru bola obmedzená plocha cintorína, a preto sa stalo nevyhnutným vybudovať kostnicu na uloženie kostí zo starších hrobov. Postavili ju východne od kostolíka v druhej polovici 16. storočia a neskôr rozšírili.

V priebehu 18. storočia kostolík spustol, a keď začali v roku 1800 stavať v obci nový kostol, poslúžil ako zdroj stavebného materiálu.

Po výskume bola lokalita vyhlásená v roku 1963 za národnú kultúrnu pamiatku. Pôdorysy chrámu a kostnice sú pamiatkovo prezentované.

V júli sa tu koná podujatie Letný farský deň so sv. omšou pod holým nebom. V roku 2021 sa v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch uskutočnila výstava približujúca výskum lokality a jeho výsledky. 

GPS: 48.598069885, 18.314825892

Zdroje
- Krupica, O.: Stredoveké Krásno II. In: Západné Slovensko - vlastivedný zborník 8, roč.1981, s. 90-229.
Gogová, S. - Tirpák J.: Výskum základov stredovekého kostola a cintorína v Krásne nedeštruktívnymi metódami. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV v Nitre, roč. 55/2014, str, 131 - 140. Dostupné v elektronickej podobe.
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://www.obeckrasno.sk/5941/historia-obce
- Model kostolíka na stránke obce 
https://www.batovany.sk/zabudnute-kostoliky-chra...
- Video o kostolíku - https://www.youtube.com/watch?v=ROwh7GBdol4

esteban 
27. 6. 2009, upravené 12. 2. 2024

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Tribečského múzea v Topoľčanoch.