Lizéna

– plochý zvislý architektonický článok vystupujúci zo steny zvyčajne obdĺžnikového prierezu. Lizény sa využívali v románskom období ako pomerne bežný ozdobný prvok, ktorým boli členené fasády predovšetkým tehlových stavieb. Zvyčajne sa kombinovali s oblúčikovým →vlysom.

Lizény nájdeme napríklad na apside kostolíka v Kalinčiakove či Diakovciach (na titulnom obrázku). Niekedy vytvárali v spojitosti s oblúčikovým vlysom motív slepých →arkád; nájdeme ich napríklad v Šiveticiach, Novej Dedinke, Šaštíne-Strážach (dnes už osekané).

Rubrika: Slovník