Nika

– vo všeobecnosti výklenok v stene, ktorý sa v prípade sakrálnych stavieb používal na odkladanie liturgických predmetov alebo umiestnenie sošiek (v interiéri i exteriéri). Niekedy boli do podoby niky upravené zamurovaním staršie okná.

Môže mať podobu jednoduchého otvoru obdĺžnikového tvaru, →mníšky či otvoru s polkruhovým zaklenkom.

Rubrika: Slovník