Nika

– vo všeobecnosti menší výklenok v stene, ktorý sa v prípade sakrálnych stavieb používal na odkladanie liturgických predmetov alebo umiestnenie sošiek (v interiéri i exteriéri).

Nájdeme ich predovšetkým v stenách →svätýň, ako aj lodí (najmä pri →víťazných oblúkoch). Niekedy boli do podoby niky upravené zamurovaním staršie okná.

Môže mať podobu jednoduchého otvoru štvorcového/ obdĺžnikového tvaru, →mníšky či otvoru s polkruhovým záklenkom.

Rubrika: Slovník