Kostolíky na Slovensku (strana 2)

Častá

Kostol aj napriek rozsiahlej prestavbe v 20. storočí predstavuje peknú ukážku gotickej architektúry v tejto časti Slovenska s viacerými hodnotnými detailmi.

Hrnčiarovce nad Parnou

Pôvodne ranogotická tehlová stavba z polovice 13. storočia v hmote zachovala jednu stenu staršieho románskeho kostolíka postaveného nezvyčajnou stavebnou technikou.

Hokovce

Kostol z 13. storočia dnes predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry, hoci jeho pôvod siaha ešte do románskeho obdobia.

Trenčín - gotický karner

Karner pri farskom kostole predstavuje jednu z najautentickejšie zachovaných gotických stavieb na území mesta.

Čierny Brod-Heď

Tehlový kostolík postavili niekedy v 20. alebo 30. rokoch 13. storočia. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu bez veže a s polkruhovou apsidou.

Michal na Ostrove

Kostolík je peknou ukážkou gotického slohu na Žitnom ostrove a zaujme najmä kamenosochárskou výzdobou i gotickými maľbami.

Veľká Skalka

Na mieste, kde žil pustovníckym životom sv. Benedikt († okolo r. 1033), založil nitriansky biskup Jakub I. v roku 1224 neveľký kláštor - Opátstvo sv. Benedikta.

Vrbov

Opevnený románsko-gotický kostol vo vyvýšenej polohe spolu s renesančnou zvonicou tvoria krásne zoskupenie architektúry typické pre oblasť Spiša. 

Beckov

Stredoveký kostol postavený zrejme najneskôr v 14. storočí stojí pod známym hradom a dodnes predstavuje zaujímavý a nie celkom preskúmaný objekt.

Čečejovce

Kostolík postavili niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom, zaklenutým však ešte valenou klenbou.