Kostolíky na Slovensku (strana 2)

Čelovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.

Dolný Štál

Kostol postavili v strede obce na miernej vyvýšenine najneskôr okolo polovice 15. storočia. Masívna veža i obvodové múry lode však naznačujú,že stavba môže byť staršia.

Marianka

Centrom významného pútnického miesta neďaleko Bratislavy je gotický kostol z 2. polovice 14. storočia, ktorý si dodnes zachoval viaceré architektonické detaily z čias stredoveku.

Dlhá

Pôvodne gotický kostol v ohradenom areáli nad obcou tvorí výraznú a veľmi malebnú dominantu krajiny viditeľnú z veľkej vzdialenosti.

Bánovce nad Bebravou

Najstaršou stavbou Bánoviec nad Bebravou je Kostol sv. Mikuláša stojaci na cintoríne vo vyvýšenej polohe. Starobylý vzhľad pamiatky umocňuje nezvyčajná veža.

Mýtna

Kostolík postavili na kopci nad obcou niekedy v druhej polovici 13. storočia. V dominantnej polohe je viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

Senica

Gotická kaplnka pri farskom kostole je najstaršou zachovanou stavbou v Senici.

Vrakúň

Kostol stojaci na najvyššom mieste obce predstavuje napriek neskorším prestavbám peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Žitnom ostrove.

Nitrianska Blatnica

Rotunda na úpätí vrchu Marhát v lesoch nad obcou patrí medzi najstaršie zachované kostolíky na Slovensku a jej pôvod siaha až k Veľkej Morave.

Ľubica

V obci Ľubica nájdeme najväčší dvojloďový kostol Spiša, ktorého počiatky siahajú ešte do začiatku druhej polovice 13. storočia.