Kostolíky na Slovensku (strana 4)

Bánovce nad Bebravou

Najstaršou stavbou Bánoviec nad Bebravou je Kostol sv. Mikuláša stojaci na cintoríne vo vyvýšenej polohe. Starobylý vzhľad pamiatky umocňuje nezvyčajná veža.

Mýtna

Kostolík postavili na kopci nad obcou niekedy v druhej polovici 13. storočia. V dominantnej polohe je viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

Senica

Gotická kaplnka pri farskom kostole je najstaršou zachovanou stavbou v Senici.

Vrakúň

Kostol stojaci na najvyššom mieste obce predstavuje napriek neskorším prestavbám peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Žitnom ostrove.

Nitrianska Blatnica

Rotunda na úpätí vrchu Marhát v lesoch nad obcou patrí medzi najstaršie zachované kostolíky na Slovensku a jej pôvod siaha až k Veľkej Morave.

Ľubica

V obci Ľubica nájdeme najväčší dvojloďový kostol Spiša, ktorého počiatky siahajú ešte do začiatku druhej polovice 13. storočia.

Ráztočno

Neveľký ranogotický kostol v areáli cintorína si aj napriek prestavbám zachoval veľa zo svojej pôvodnej podoby, vrátane zaklenutia presbytéria.

Pečenice

Kostol postavili niekedy okolo polovice 13. storočia ako pomerne veľkú stavbu v podobe jednolodia s kvadratickou apsidou zaklenutou valenou klenbou, nad ktorou je veža.

Krušovce

Monumentálny dvojvežový kostol z 13. storočia dlho skrýval pod barokovou fasádou veľmi dobre zachované románske jadro, bohaté architektonické detaily a kvalitné stredoveké fresky.

Častá

Kostol aj napriek rozsiahlej prestavbe v 20. storočí predstavuje peknú ukážku gotickej architektúry v tejto časti Slovenska s viacerými hodnotnými detailmi.