Turčiansky Ďur

Patrocínium: sv. Juraja

Vznik: cca prelom 13. a 14. storočia

Poloha: v areáli cintorína vo vyvýšenej polohe nad obcou

Stručný popis: jednoloďový gotický kostolík s polkruhovo ukončenou svätyňou, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou 

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe mimo obce niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s pretiahnutou svätyňou ukončenou polkruhovým záverom a so sakristiou na severnej strane. V zoznamoch pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia sa už spomína tunajší farár Mikuláš, v roku 1375 už aj priamo kostol ako farský chrám.
V druhej polovici 16. storočia ho na kratší čas využívali protestanti, už v roku 1591 ho však prevzali pod svoju správu jezuiti z neďalekého Kláštora pod Znievom. Tí v rokoch 1602 - 05 pristúpili k jeho prestavbe. Loď predĺžili západným smerom a nanovo zaklenuli, rovnako tak aj svätyňu. K novému západnému priečeliu pristavali sčasti murovanú, sčasti drevenú vežu.
V roku 1748 zasiahol kostolík blesk a spôsobil požiar, ktorý objekt značne poškodil a zničil drevenú časť veže. Následne bol kostolík barokovo obnovený. Už v roku 1750 ho však opäť zasiahol požiar. Po týchto skúsenostiach bola postavená murovaná veža. Začiatkom 19. storočia došlo k menčím úpravám.
V roku 1897 bola odstránená drevená tribúna v západnej časti lode a nahradená novou podoprenou liatinovými stĺpmi. V priebehu 20. storočia bol vyzdobený interiér. 

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje vďaka svojej polohe výraznú a zďaleka viditeľnú dominantu krajiny.
- Z gotických architektonických prvkov sa toho veľa nezachovalo.
- Krov nad svätyňou pochádza z čias obnovy kostolíka po požiari v roku 1748 s využitím starších častí datovaných do roku 1603.
- V roku 1821 sa spomína kostnica pri západnom múre kostola, ale už ako takmer zničená.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Abramová, Jazernica a Socovce.

Súčasný stav
Filiálny kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Socovciach. Je v pomerne dobrom stave, fasády sú však už dosť zašlé. Navštívili sme ho v októbri 2011, v lete 2013 a apríli 2015, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Turčiansky Ďur leží cca 22 km južne od Martina pri ceste č.519. Kostolík stojí na okraji obce na vyvýšenine v areáli cintorína a je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad v Socovciach: 0907 599 956.
GPS: 48.953550565, 18.841896057

Literatúra:
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B49).

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme Števovi M. z Martina.