Abramová

Patrocínium: sv. Kozmu a Damiána

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: v areáli cintorína na vyvýšenine mimo obce

Historický región: Turiec

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou 

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe mimo obce niekedy koncom 13. storočia (uvádza sa aj rok 1375) ako typickú stavbu tohto obdobia a regiónu. Mal podobu neveľkého jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby a so sakristiou na severnej strane.
V písomných prameňoch sa spomína v rokoch 1330 a 1375. V 17. storočí bol prestavaný. Súčasnú podobu dostal kostolík v roku 1927, kedy k západnému priečeliu pristavali murovanú vežu na miesto drevenej.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostolík v roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík ako výrazná krajinná dominanta medzi obcami Abramová a Laclavá ponúka návštevníkom výnimočne malebné pohľady, zvlášť v spojení s vrcholmi Malej Fatry v pozadí.
- Stredoveká stavba sa zachovala v prakticky pôvodnej podobe bez väčších stavebných zásahov v neskoršom období.
- Podľa niektorých odborníkov mal kostolík vežu už v prvej stavebnej fáze.
- V presbytériu sa zachovala krížová rebrová klenba s malým svorníkom.
- Na južnej strane lode i presbytéria sú úzke okná ešte s polkruhovým záklenkom.
- Vo východnej stene presbytéria je zamurované štrbinové okno s polkruhovým záklenkom románskeho tvaru.
- Krov strechy z červeného smreka bol datovaný do rokov 1470 - 71.
- Východne od kostolíka stojí malá murovaná kaplnka postavená v historizujúcom slohu.
- Na cintoríne pri kostolíku je pochovaných viacero členov šľachtického rodu Velits.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Turčiansky Ďur, Jazernica, Ivančiná a Slovenské Pravno

Súčasný stav
Filiálny kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskom Pravne. Je v pomerne dobrom stave, fasády sú však už dosť zašlé. Navštívili sme ho v októbri 2011 a marci 2017, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý druhý týždeň v sobotu o 16.00 a v nedeľu o 8.00 h.

Praktické informácie
Obec Abramová leží cca 11 km severozápadne od Turčianskych Teplíc, pár kilometrov od Slovenského Pravna. Kostolík stojí mimo obce na kopci v areáli cintorína. Kontakt na farský úrad: 043/ 496 21 91.
GPS: 48.931576685, 18.795236349

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008. Dostupné v elektronickej podobe - https://www.academia.edu/801408/HISTORICKE_KROVY.....
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C47).

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=9072
https://www.facebook.com/zemianstvo/posts/1567506400046180/
- Zvony kostola - https://www.youtube.com/watch?v=tqiN-b_1L-w 
- www.dokostola.sk/kostol/411180-sv-kozmu-a-damiana

esteban
1. 2. 2012, upravené 9. 6. 2017

Za ochotu a pomoc ďakujeme Števovi M. z Martina.