Ivančiná

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: koniec 13. - začiatok 14. storočia

Poloha: na východnom okraji obce na miernej vyvýšenine

Historický región: Turiec

Stručný popis: jednoloďový gotický kostolík s kvadratickým presbytériom, dvojpodlažnou severnou sakristiou a západnou vežou 

História
Kostolík postavili zrejme v celom súčasnom rozsahu niekedy koncom 13. či začiatkom 14. storočia pod vplyvom stavebnej huty pri kláštore premonštrátov v Kláštore pod Znievom.
Išlo o typické jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Dispozične podobné stavby nájdeme aj v neďalekej Abramovej a tiež v spomínanom Kláštore pod Znievom (kláštorný i farský kostol).
Úpravami prešiel chrám okolo roku 1430, v 17. storočí bola obnovená veža. Status národnej kultúrnej pamiatky má kostolík od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval v prakticky pôvodnej podobe bez zásadnejších stavebných zásahov v neskoršom období.
- Netradičná je predovšetkým sakristia, ktorá je riešená ako dvojpodložný priestor, pričom horné poschodie je prístupné kamenným schodiskom v hrúbke múru.
- Z gotických detailov sa zachoval veľmi úzky portál na južnej strane lode či ranogotické okná na východnej stene presbytéria a sakristie.
- Loď je z južnej strany osvetlená iba jedným polkruhovo zakončeným oknom nad portálom, pričom je pravdepodobné, že pôvodne tam boli minimálne dve gotické okná.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou so svorníkom zdobeným ornamentom.
- V presbytériu sa zachovalo gotické pastofórium zdobené trojlístkovou kružbou.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých dedinkách Abramová, Jazernica či v Slovenskom Pravne

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskom Pravne a slúži ako filiálny chrám. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2011, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v sobotu o 17.30 hod.

Praktické informácie
Obec Ivančiná leží cca 10 kilometrov severovýchodne od Turčianskych Teplíc. Kostolík stojí na západnom okraji obce neďaleko hlavnej cesty a novšieho evanjelického kostola. Kontakt na farský úrad: 043/ 496 21 91.
GPS: 48.911038668, 18.814355135

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008. Dostupné na internete: www.academia.edu/801408/HISTORICKE_KROVY....
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5772).

Web:
- www.obecivancina.sk/obec/historia (povedomé slová... :)
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=9085
- https://www.dokostola.sk/kostol/411183-sv-jana-krstitela
- https://pksoliwarski.blog.pravda.sk/2016/11/10/potulky-xxxii-gotika-vo-f...

esteban

Za pomoc dakujeme Števovi M. z Martina.