Jazernica

Patrocínium: sv. Barbory

Vznik: koniec 13. - začiatok 15. storočia

Poloha: v severnej časti obci pri ceste

Stručný popis: jednoloďový kostolík a polkruhovým ukončením svätyne a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili ako slohovo pomerne nevyhranenú stavbu s polkruhovým uzáverom svätyne, ktorá však v exteriéri plynule, bez odsadenia, nadväzuje na loď.
Toto riešenie pripomína ešte románske kostolík, čo je aj dôvodom, prečo časť odborníkov datuje stavbu už na koniec 13. storočia. Iní ju zasa označujú za gotický kostolík archaického riešenia zo začiatku 15. storočia postavený na základoch staršej stavby. Podobný kostolík s polkruhovo ukončenou svätyňou stojí v Beluši a najnovší výskum ho datoval do obdobia okolo roku 1300.
Zrejme v roku 1517 bol objekt neskorogoticky upravený a zariadený, o čom svedčí datovanie na hodnotnom krídlovom oltári. Z tohto obdobia pochádzajú aj okná s jednoduchou kružbou na južnej strane lode a svätyni.
V roku 1730 zväčšila kapacitu kostolíka drevená tribúna v lodi, ktorá zrejme dostala aj nový strop.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval v prakticky pôvodnej podobe bez neskorších stavebných zásahov.
- Neveľký kostolík sa preslávil predovšetkým vďaka neskorogotickému krídlového oltáru sv. Anny Samotretej a sv. Barbory z roku 1517. Vznikol skombinovaním drevených plastík domácej produkcie a tabuľových malieb viacerých autorov z nemeckého Podunajska. V rokoch 1966 - 68 bol zreštaurovaný.
- Polkruhová svätyňa je zaklenutá šesťdielnou gotickou rebrovou klenbou.
- Na južnej stene lode a svätyni sa zachovali neskorogotické okná.
- Drevený krov kostolíka datovali na základe dendrochronológie do rokov 1507 - 1508.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých dedinkách Abramová, Ivančiná, Turčiansky Ďur a Socovce. 

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Mošovciach. Je v pomerne dobrom stave, v nedávnom období však z neho ukradli sošku sv. Anny Samotretej a dve plastiky z oltára. V roku 2010 sa realizoval archeologický a reštaurátorský výskum pred obnovou, ktorá mala vyriešiť problém s vlhkými múrmi a narušenou omietkou. Navštívili sme ho v októbri 2011, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Jazernica leží cca 8 kilometrov severne od Turčianskych Teplíc pri železničnej trati Martin - Banská Bystrica. Kostolík stojí pri hneď pri ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: mosovce@fara.sk.
GPS: 48.927842647, 18.83200407

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Cidlinská, L.: Krídlový oltár v Jazernici. In: Monumentorum tutela 11. Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Bratislava, Obzor 1984, str. 104 - 123.

Web
- www.jazernica.ocu.sk
- http://mosovce.fara.sk
- www.arslexicon.sk/hlavny-oltar-sv-anny-samotretej-a-sv-barbory
- http://turiec.sme.sk/jazernicky-kostol-idu-rekonstruovat

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu