Slovenské Pravno

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: okolo roku 1270

Poloha: vo vyvýšenej polohe v opevnenom areáli v obci

Historický región: Turiec

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol s polygonálnym presbytériom, južnou vežou, severnou sakristiou a predsieňou na západnej strane lode

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe niekedy okolo roku 1270 ako jednoloďovú stavbu so zrejme kvadratickým presbytériom. Na jej výstavbe sa podľa všetkého podieľala stavebná dielňa z kláštora v neďalekom Kláštore pod Znievom.
Niekedy v polovici 15. storočia sa uskutočnila prestavba, v rámci ktorej bolo presbytérium predĺžené o polygonálny záver zaklenutý rebrovou klenbou. Zo severnej strany k nej pripojili veľkú obdĺžnikovú sakristiu, ktorá možno nahradila staršiu. Podľa iných odborníkov pochádza stavba polygonálneho presbytéria s klenbou už z obdobia okolo roku 1340.
Počas veľkej renesančnej prestavby zrejme v prvej polovici 17. storočia pristavali k južnej stene presbytéria, na mieste zbúranej kaplnky, nízku mohutnú vežu. Loď bola zaklenutá valenou klenbou s protistojnými lunetami. Novú podobu dostali aj okná. V tomto období bol areál kostola opevnený.
V druhej polovici 18. storočia dostala veža kostola barokovú strechu, v 19. storočí pribudla do lodi tribúna. V minulom storočí pristavali k západnej stene lode murovanú predsieň, ktorá sčasti prekryla pôvodný gotický vstup.

Zaujímavosti
- Kostol v opevnenom areáli postavený na vyvýšenine tvorí výraznú dominantu obce.
- Obec sa spomína už v zoborskej listine z roku 1113. Vznikla na významnej ceste medzi Turcom a Ponitrím.
- Podľa niektorých autorov je najstaršou časťou kostola veža, ktorú datujú až do neskororománskeho obdobia. Kostol k nej mal byť dostavaná až dodatočne.
- Prvá písomná zmienka o kostole je zo súpisu pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.
- Z gotickej etapy sa zachovali okrem hrubej stavby aj rebrová klenba presbytéria s hladkými svorníkmi a dva portály - na západnej strane lode a zamurovaný na južnej strane presbytéria.
- V kostolíku sa zachovala aj drevená plastika Piety z obdobia okolo roku 1520.
- Renesančnú etapu zastupuje predovšetkým južná veža a nízka zvonica pri južnom múre opevnenia.
- Nad obcou sa nachádza lokalita stredovekého hradiska z 12. storočia, v obci stojí rokokový kaštieľ z roku 1754.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Abramová a Ivančiná.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v marci 2017, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Slovenské Pravno leží cca 15 km severozápadne od Turčianskych Teplíc. Kostol stojí na vyvýšenom mieste v obci pri hlavnej ceste v opevnenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 043/ 49 621 91.
GPS: 48.908933807, 18.75854373

Literatúra:
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y54).

Web:
- www.dokostola.sk
- www.slovakiana.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu