Kostolíky na Slovensku (strana 3)

Kostoľany pod Tribečom

Kostolík patrí medzi najvzácnejšie stredoveké stavby u nás. Ide o jeden najstarších zachovaných objektov pochádzajúcich ešte z veľkomoravského obdobia s najstaršími freskami v našom regióne.

Plešivec - Bubekovská kaplnka

Reprezentatívnu pohrebnú kaplnku pristavali k rodovému kostolu Bubekovcov v prvej tretine 15. storočia a dodnes sa zachovala časť jej honosnej výzdoby.

Trenčín-Biskupice

Medzi najstaršie zachované pamiatky Trenčína patrí ranogotický kostolík stojaci v mestskej časti Biskupice zo 14. storočia. V interiéri odkryli hodnotné gotické fresky.

Čelovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.

Dolný Štál

Kostol postavili v strede obce na miernej vyvýšenine najneskôr okolo polovice 15. storočia. Masívna veža i obvodové múry lode však naznačujú,že stavba môže byť staršia.

Marianka

Centrom významného pútnického miesta neďaleko Bratislavy je gotický kostol z 2. polovice 14. storočia, ktorý si dodnes zachoval viaceré architektonické detaily z čias stredoveku.

Dlhá

Pôvodne gotický kostol v ohradenom areáli nad obcou tvorí výraznú a veľmi malebnú dominantu krajiny viditeľnú z veľkej vzdialenosti.

Bánovce nad Bebravou

Najstaršou stavbou Bánoviec nad Bebravou je Kostol sv. Mikuláša stojaci na cintoríne vo vyvýšenej polohe. Starobylý vzhľad pamiatky umocňuje nezvyčajná veža.

Mýtna

Kostolík postavili na kopci nad obcou niekedy v druhej polovici 13. storočia. V dominantnej polohe je viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

Senica

Gotická kaplnka pri farskom kostole je najstaršou zachovanou stavbou v Senici.