Kostolíky na Slovensku (strana 3)

Žíp

Kostolík na okraji obce patrí medzi menej známe chrámy Gemera, svojím zložitým stavebným vývojom i stredovekými freskami si však zaslúži pozornosť.

Bratislava - klariský kostol

Jeden z najkrajších príkladov gotickej sakrálnej architektúry u nás už vyše sto rokov neslúži na liturgické účely. V bývalom kostole klarisiek zo 14. storočia sa dnes konajú kultúrne podujatia.

Veľká Lomnica

Románskogotický kostol v obci neďaleko Popradu sa pýši hodnotnými stredovekými freskami z troch rôznych období i neobyčajnou krstiteľnicou z 15. storočia.

Križovany nad Dudváhom

Rotundu predstavujúcu krásny príklad románskeho slohu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia. Dnes je bočnou kaplnkou nového kostola z roku 1938.

Chyžné

Kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia. V presbytériu sa zachovali hodnotné fresky a krídlový oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Veľký Slavkov

Pomerne veľký gotický kostol z konca 13. storočia sa z veľkej časti zachoval v pôvodnej stredovekej podobe s mnohými architektonickými detailmi.

Kaplna

Kostol začali stavať ako trojloďovú románsku stavbu s dvojvežovým západným priečelím a kvadratickým presbytériom, na ktorom už boli použité aj gotické prvky.

Kostoľany pod Tribečom

Kostolík patrí medzi najvzácnejšie stredoveké stavby u nás. Ide o jeden najstarších zachovaných objektov pochádzajúcich ešte z veľkomoravského obdobia s najstaršími freskami v našom regióne.

Plešivec - Bubekovská kaplnka

Reprezentatívnu pohrebnú kaplnku pristavali k rodovému kostolu Bubekovcov v prvej tretine 15. storočia a dodnes sa zachovala časť jej honosnej výzdoby.

Trenčín-Biskupice

Medzi najstaršie zachované pamiatky Trenčína patrí ranogotický kostolík stojaci v mestskej časti Biskupice zo 14. storočia. V interiéri odkryli hodnotné gotické fresky.