Jamník

Až do roku 1951 stál v obci pôvodne ranogotický kostolík zo začiatku 14. storočia. Po zrútení klenby v roku 1940 bol až na vežu zbúraný a nahradený novostavbou z roku 1951.

Kostol sv. Bartlomeja postavili v obci niekedy začiatkom 14. storočia ako typický príklad ranogotickej sakrálnej architektúry v podobe jednolodia so západnou vežou. O niečo neskôr dostala loď klenbu nesenú centrálnym pilierom, čím sa kostolík zmenil na dvojlodie typické pre región Spiša. V 17. storočí upravili vežu v renesančnom štýle.

V roku 1940 došlo k zrúteniu klenby lode a kostolík sa stal nefunkčným. Preto boli loď a presbytéria zbúrané a nahradené modernou novostavbou v roku 1951. Z pôvodného kostolíka sa tak zachovala iba renesančne upravená veža.

GPS: 48.941959681, 20.663083792

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4010).
- www.jamnik-spis.sk

esteban