Vaďovce

Kostol sv. Michala postavili už v priebehu prvej tretiny 15. storočia, jeho stredoveký pôvod však už do veľkej miery zmazali neskoršie úpravy.

Obec Vaďovce sa prvýkrát spomínajú v písomných prameňoch v listine kráľa Žigmunda z roku 1392 pod názvom Wath. Panovník ňou daroval Stiborovi zo Stiboríc hradné panstvo Čachtice s okolitými dedinami.

Samotný kostol mal byť postavený v rokoch 1424 - 1427 ako orientovaná jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom. Pôvodne mal byť zasvätený sv. Svoradovi-Ondrejovi a Benediktovi.

V období reformácie slúžil chrám dlhé obdobie evanjelikom, až kým ho v roku 1710 definitívne neprevzali katolíci. 

V roku 1767 objekt vyhorel, čo si vyžiadalo jeho opravu v barokovom štýle. Tú financoval Ján Nepomuk Erdödy a obnášala aj nové zaklenutie. Súčasne dostal chrám aj nové vnútorné zariadenie. Zrejme po prestavbe kostol získal aj súčasné patrocínium sv. Michala.

V roku 1788 doplnili do západnej časti lode murovanú tribúnu. Kamenný múr okolo chrámu a príkostolného cintorína bol rozobraný v roku 1800 a kamene boli použité na opravu fary.

V rokoch 1840 a 1893 bola opravovaná veža kostola. V roku 1939 chrám dostal novú cementovú omietku a okná. Opravy sa dočkala aj strecha. 

Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt v roku 1963. Rozsiahlou obnovou chrám prešiel v 80. rokoch minulého storočia, kedy opravili strechu a vežu a vymaľovali aj interiér a exteriér stavby.

GPS: 48.738508103, 17.724621892

Zdroje:
- Truhlíková, V.: Z dejín kostola vo Vaďovciach a iné. Vlastným nákladom, 2015.
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=4357
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
https://www.vadovce.sk/pamiatky/
https://mytrencin.sme.sk/c/20111006/krypta-vkostole-vo-vadovciach-ukryva...
https://www.dokostola.sk/kostol/411761-sv-michala-archanjela
https://www.youtube.com/watch?v=Mcw78qShfus
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L83).

esteban
30. 5. 2023

Za pomoc ďakujeme pani Martine Foltýnovej z Infotur - informačnej kancelárie, Strediska cezhraničnej spolupráce v Starej Turej.