Radatice-Radačov

Patrocínium: sv. Martina z Tours

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: na návrší na okraji obce

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 ako neveľké jednolodie s kvadratickým presbytériom. Obec sa prvýkrát spomína už v roku 1261.
V roku 1630 bola stavba renesančne upravená, vrátane typického zakončenia veže. Opravy sa realizovali aj v rokoch 1867, 1898 a 1928.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe a spolu s neďalekým kostolom z rovnakého obdobia v časti Meretice tvorí dominanty obce.
- Stredoveký pôvod pripomína okrem polohy a hrubej stavby aj portál s lomeným oblúkom.
- V kostole sa nachádzal aj neskorogotický krídlový oltár Metercie z čias okolo roku 1500, dostal sa však do zbierok Múzea krásnych umení v Budapešti.
- Kamenná krstiteľnica pochádza zo 17. storočia.
- Rok renesančnej prestavby pripomína letopočet 1630 vyrytý na kamennom portáli do sakristie.
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj v neďalekej obci Rokycany.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2014, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 17 km juhozápadne od Prešova. Kostolík je zďaleka viditeľný, stojí vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 0919 044 473.
GPS: 48.928078786, 21.18717134

Literatúra:
- Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Sedlák, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H01).

Web
- www.obecradatice.sk
- http://schematizmus.rimkat.sk/radatice

esteban