Radatice-Meretice

Patrocínium: sv. Imricha

Vznik: pred rokom 1300

Poloha: na návrší v obci

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 ako neveľké jednolodie s kvadratickým presbytériom. Obec sa prvýkrát spomína v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332-37 ako Scenthemryh podľa zasvätenia chrámu.
V 18. storočí, po roku 1715, bol objekt zbarokizovaný a v roku 1773 pristavali západnú predstavanú vežu. Ďalšie opravy sa realizovali aj v rokoch 1841, 1902 a 1928.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe a spolu s neďalekým kostolom z rovnakého obdobia v časti Radačov tvorí dominanty obce.
- Ešte románsky sloh pripomína hviezdicový vlys pod rímsami už lomeného víťazného oblúka a kamenná krstiteľnica z 13. storočia.
- Gotické obdobie reprezentujú dve okná s kamennou kružbou v južnej stene presbytéria, lomený oblúk valenej klenby presbytéria, kamenné pastofórium, ako aj sedlový portál vedúci do sakristie.
- Pod vrstvami omietok v presbytériu by sa mali nachádzať nástenné maľby.
- Okolo kostolíka sa zachovali zvyšky ohradného múru. 
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj v neďalekej obci Rokycany.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám miestnej farnosti. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2014, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 17 km juhozápadne od Prešova. Kostolík je zďaleka viditeľný, stojí vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 0919 044 473.
GPS: 48.928078786, 21.18717134

Literatúra:
- Súpis pamiatok na Slovensku II. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1968.
- Sedlák, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5716).

Web
- www.obecradatice.sk
- http://schematizmus.rimkat.sk/radatice

esteban