Kostolíky na Slovensku (strana 6)

Čečejovce

Kostolík postavili niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom, zaklenutým však ešte valenou klenbou.

Krakovany-Stráže

Kostolík dali postaviť niekedy v priebehu  14. storočia zrejme miestni zemepáni, najskôrTomáš I. do Stráží alebo jeho syn Peter I. Zaujme pôvodnou gotickou podobou i južnou sakristiou.

Bratislava - radničná kaplnka

Kaplnku postavili a vyzdobili zrejme okolo polovice 14. storočia počas úradovania richtára Jakuba II.

Nižná Slaná

Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 14. storočia. Mal podobu jednoloďovej bezvežovej stavby s kvadratickým presbytériom, ku ktorému koncom 16. storočia pristavali z východnej strany mohutnú vežu.

Smižany

Farský kostol skrýva pod novšou fasádou veľmi dobre zachované gotické dvojlodie s viacerými hodnotnými prvkami a detailmi.

Hubice

Tehlový kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v poslednej tretine 13. storočia. Dnes trocha trpí polohou hneď pri hlavnej ceste.

Diakovce - kaplnka

Neveľká románska kaplnka s apsidou stojí pri južnej stene kláštorného chrámu. V minulosti bola považovaná za pôvodný kláštorný kostol spomínaný už v roku 1102.

Hanušovce nad Topľou

Kostol preslávený unikátnou reliéfnou výzdobou postavili ako kláštorný chrám rytieri Božieho hrobu niekedy po roku 1250. Ide o jedinú zachovanú stredovekú stavbu svojho druhu v strednej Európe.

Markušovce

Kostol z 13. storočia v opevnenom areáli tvorí významnú dominantu obce a spolu so zrúcaninou opevneného kaštieľa, dolným kaštieľom a letohrádkom predstavujú pamiatkovo výnimočnezajímavú a hodnotnú lokalitu.

Malženice

Kostol dal postaviť v polovici 13. storočia rád nemeckých rytierov. Išlo o trojloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a dvojvežovým západným priečelím podobnú kostolu v Kaplne.