Veľká Skalka

Patrocínium: opátstvo sv. Benedikta/Beňadika

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na mieste obydlia pustovníkov na skalnatom brale nad Váhom

Stručný popis
Zrúcanina opevneného pôvodne ranogotického kláštora znova vybudovaného v období baroka s jedinečnou trojpodlažnou kaplnkou

História
Na mieste, kde žil pustovníckym životom sv. Benedikt († okolo r. 1033), založil nitriansky biskup Jakub I. v roku 1224 neveľký kláštor - Opátstvo sv. Benedikta. Jeho srdcom boli jaskynné priestory, kde pustovník žil, ku ktorým pristavali na našom území jedinečnú trojpodlažnú kaplnku, ktorá je v najvyššom podlaží otvorená do spomínanej jaskyne. V tesnej blízkosti boli postavené ďalšie kláštorné budovy.
Život benediktínskych mníchov v priebehu stáročí však vážne narušilo nepokojné obdobie počas expanzie Matúša Čáka z neďalekého Trenčína a neskôr aj nájazdy husitských oddielov z blízkej Moravy. Zánik tunajšieho opátstva má na svedomí útok vojsk generála Katzianera v roku 1528.
Nový život na veľkú Skalku priniesli až v roku 1644 trenčianski jezuiti, ktorí majetok zaniknutého opátstva získali darom od kráľa Ferdinanda III. (iné zdroje uvádzajú ako darcu nitrianskeho biskupa Jána Püskyho). Následne, v rokoch 1667-69 jezuiti postavili vedľa pôvodných stavieb nové budovy kláštora a postupne celý areál upravovali. V roku 1717 je spomínaná prestavba horného podlažia stredovekej kaplnky, v roku 1755 boli vybudované kamenné schody ku kláštoru a v roku 1768 bola uskutočnená výmena strechy.
Po zrušení rádu v rakúskej monarchii v roku 1773 museli aj z Veľkej Skalky jezuiti odísť a opustené budovy začali chátrať až sa zmenili na ruiny.
Čiastočné opravy na Veľkej Skalke sa realizovali v rokoch 1852-1853, v roku 1892, 1911 a 1914. Po druhej svetovej vojne sa uskutočnili ďalšie práce v roku 1951 a potom aj v roku 1982. Väčšie práce na oprave a konzervovaní ruín spojených s výskumom sa začali po roku 2000.

Zaujímavosti
- Veľká Skalka je svedkom takmer 1000-ročnej tradície života sv. Benedikta a je súčasne najstarším pútnickým miestom na Slovensku.
- Areál má vďaka svojej histórii, polohe i ruinám zvláštne genius loci, ktoré rozhodne stojí za návštevu.
- Trojpodlažný objekt kaplnky či kaplniek nenájdeme nikde inde na Slovensku. Horné podlažie je Kaplnkou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, kde sa príležitostne aj slúžia sv. omše. Pod ňou sa nachádza priestor sakristie, v ktorom je umiestnený veľký betlehem a na najnižšom podlaží je Boží hrob.
- Svätyňa hornej kaplnky prechádza do prírodnej jaskyne, na konci ktorej nájdete sochu sv. Benedikta.
- V jaskyni sa nachádza v skale aj "odtlačok ruky" sv. Benedikta, ktorý podľa legendy utekal pred lúpežníkmi do otvárajúcej sa jaskyne, ale zapochyboval a jaskyňa sa zasa zatvorila.
- Jaskynné priestory sú prístupné úzkym gotickým portálom z prelomu 13. a 14. storočia.
- Na severnej stene horného podlažia kaplnky je v exteriéri prezentované ostenie gotického portálu zdobeného diamantovaním. Podľa odborníkov má štýlovo blízko k portálu baziliky vo Velehrade.
- Archeologický výskum v posledných rokoch priniesol okrem iného aj zaujímavý nález stredovekého hypokausta, podpodlahového kúrenia z tehál, ktoré sa zachovalo vo výnimočne dobrom stave.
- Na kopci nad Veľkou Skalkou v lokalite Chocheľ odkryli v 90. rokoch minulého storočia zvyšky neveľkého kostolíka s plytkou polkruhovou apsidou datovaného do obdobia 10. - 11. storočia.
- Kláštor sa stal jubilejnou 400. lokalitou zo Slovenska na apsida.sk :).
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekej Dobrej či v samotnom Trenčíne (ranostredoveká rotunda, ranogotická hradná kaplnka, farský kostol, gotický karner, základy kláštora johanitov, neskororománsky kostol v Biskupiciach).

Súčasný stav
Areál kláštora je dnes sprístupnený pútnikom i bežným návštevníkom v určených návštevných hodinách. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke http://klastorskalka.sk. V roku 2011 vybudovali v areáli prístrešok pre turistov. Stále tu aj prebieha výskum. V lete sa v areáli kláštora každoročne koná Medzinárodné výtvarno−literárne sympózium ORA ET ARS, ktoré využíva jedinečnú atmosféru miesta na inšpiráciu umelcov.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Kláštor leží pri ceste II. triedy z Trenčína do Nemšovej len pár km severovýchodne od Trenčína. Pod kláštorom sa nachádza parkovisko a viacero informačných tabúľ pre návštevníkov. Areál je sprístupnený bezplatne v určených návštevných hodinách počas turistickej sezóny. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke http://klastorskalka.sk.
GPS: 48.914243388, 18.073974252

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Zmeták, I. - Plško, P. (zost.): Benediktínskymi cestami II. Neinvestičný fond Beňadik, Trenčín 2014.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5113).

Web
- http://putnickemiestoskalka.sk
https://www.viabenedictina.eu/sk/klastor-skalka
- http://klastorskalka.sk

esteban
14. 5. 2016, upravené 11. 7. 2022