Trenčín - základy kláštora

V rokoch 1996 - 97 odkryl archeologický výskum Martina Bónu a Slavomíra Katkina pri stavbe pobočky ČSOB na Vajanského ulici základy stredovekej sakrálnej stavby, ktorá bola stotožnená s kláštorným kostolom. Mohol patriť Kláštoru sv. Ducha johanitov, neskoršie františkánov (od roku 1301).

Odkryté boli základy obvodového muriva s nárožným a oporným pilierom datované do poslednej tretiny 15. storočia. Úsek základov dlhý 6,2 metra je dnes prezentovaný v priechodnej pasáži budovy ČSOB, v priestore pod úrovňou terénu, ktorý je prístupný zo suterénu banky. Informácie o výskume boli umiestnené vo vitríne v spomínanej pasáži, nám sa ju však nepodarilo nájsť (rok 2012).

GPS: 48.89337906, 18.038740754

Zdroje:
- Katkinová, J.: Stav prezentovaných archeologických nálezísk v Trenčianskom kraji. In: Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok 14, 2003, str. 154 - 155.

esteban