Trenčín-Biskupice

Patrocínium: sv. Kozmu a Damiána

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: na ostrovčeku uprostred cesty

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostolík s kvadratickou apsidou, severnou sakristiou a modernou západnou prístavbou 

História
Kostolík postavili približne v polovici 13. storočia na majetku nitrianskeho biskupa, ktorý sa spomína už v roku 1208. Zrejme slúžil arcipresbyterovi trenčianskeho arcidiakonátu. Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickou apsidou, ktorá nie je výraznejšie oddelená od priestoru lode.
V 14. storočí bol interiér vyzdobený nástennými maľbami a realizovali sa aj ďalšie úpravy - pastofórium a ďalšia nika zakončené lomeným oblúkom a zrejme aj dnes zamurované okno vo východnej stene apsidy.
V roku 1431, počas útoku husitov, bol kostolík podľa všetkého tiež vypálený. Zo 16. storočia pochádzajú konsekračné kríže v apside, z čoho možno usudzovať, že bol vtedy kostol opätovne vysvätený. Do cca polovice 17. storočia slúžil ako farský chrám, po roku 1663 sa už spomína ako filiálka farnosti pri Kostole sv. Anny.
Stavba utrpela zrejme aj počas útoku Turkov na Trenčín v roku 1663, čo si následne vyžiadalo opravu už v barokovom štýle. V rámci nej bol kostolík taktiež predĺžený západným (severozápadným) smerom. Ďalšie predĺženie rovnakým smeorm sa udialo zrejme aj v 18. storočí (1793), keď prešiel kostolík klasicistickou úpravou. V priebehu 19. storočia sa realizovali len menšie práce, v roku 1965 bola stavba komplexne obnovená.
V 80. rokoch20. storočia pripojili k západnému priečeliu modernú prístavbu predsiene. Svojím štýlom sa však nehodí k pôvodne románskej stavbe a pôsobí dosť rušivo.
V roku 1990 sa tu uskutočnil architektonický prieskum a v roku 1992 rozšírili severnú sakristiu. V rokoch 1995 - 97 sa uskutočnil reštaurátorský výskum, v rámci ktorého odkryli a zreštaurovali stredoveké nástenné maľby, objavili zamurované ostenie románskeho okna na južnej strane apsidy. Objekt takisto prešiel celkovou obnovou.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na zatrávnenom ostrovčeku uprostred Biskupickej ulice a je neprehliadnuteľný.
- V exteriéri nie sú viditeľné žiadne stredoveké architektonické prvky a tak románsky pôvod pripomínajú len proporcie neveľkej kvadratickej apsidy.
-
Apsida je zaklenutá jednoduchou valenou klenbou a do priestoru lode sa otvára jednoduchou hranou, bez zvýraznenia triumfálneho oblúka.
- V interiéri apsidy sú prezentované dolná časť zamurovaného románskeho okna v južnej stene, pod ktorým je malá nika z gotického obdobia s mníškou. Podobný tvar má aj pastofórium v severnej stene zdobené aj maľbou.
- Na stenách apsidy a napravo od víťazného oblúka sa zachovali gotické fresky zo 14. storočia, ktoré sú v regióne ojedinelé.
- Na klenbe apsidy je Kristus v mandorle, ktorého dopĺňajú symboly 4 evanjelistov.
- Na východnej stene apsidy sú postavy Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa. Nad Pannou Máriou je polpostava anjela s trúbou.
- Nad víťazným oblúkom je päť polí, v ktorých boli zrejme zobrazení starozákonní proroci. Zachoval sa z nich len jeden.
- V lodi, naľavo od víťazného oblúka, je namaľovaný obraz okrídleného archanjela Michala s mečom vážiaceho duše.
- Niekoľko stredovekých kostolíkov možno nájsť aj v samotnom Trenčíne (farský kostol pod hradom s gotickým karnerom, rotunda a hradná kaplnka na hrade) i v okolitých dedinkách Soblahov či Mníchova Lehota. Na Skalke pri Trenčíne stoja zrúcaniny kláštora.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v dobrom stave. Problémom je predovšetkým nevhodná prístavba z 80. rokov minulého storočia, s odstránením ktorej nesúhlasia dediči. Kostolík sme navštívili v máji a auguste 2012.

Bohoslužby: v pondelok až piatok o 17.30 hod., v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 6.45 a 9.30 hod.

Praktické informácie
Kostolík stojí v Biskupiciach, mestskej časti Trenčína, na Biskupickej ulici. Je prístupná aj mestskou hromadnou dopravou z autobusovej a železničnej stanice. Kontakt na farnosť - 032/ 64 94 798.
GPS: 48.879057784, 18.020807505

Literatúra:
- Blahová, L.: Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky. KPÚ Trenčín, 2004.
- Alexa, J.: Aktualizačný list výtvarnej súčasti architektúry. KPÚ Trenčín, 2002.
- Judák, V. - Poláčik, Š.:  Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C94).

Web:
- http://trencianskebiskupice.fara.sk
- www.visittrencin.sk

esteban