Mandorla

– útvar mandľovitého tvaru, do ktorého umiestňovali stredovekí maliari sediaceho Ježiša Krista ako vládcu sveta (Maiestas Domini), zriedkavejšie aj Pannu Máriu. Najčastejšie ich nájdeme na klenbe →svätyne, menej často aj na →víťaznom oblúku a stenách lode.

Mandorlu tvoria minimálne dva farebne odlíšené pásy, vo vrcholnej gotike sa už stretávame aj s mandorlou tvorenou vlnovkou.

Jedna z najväčších mandorl na Slovensku sa zachovala v Čečejovciach, nájdeme ju aj na klenbe svätyne v Hamuliakove, Rákoši, Porube (na titulnom obrázku) či Dechticiach. Mandorly často dopĺňajú symboly evanjelistov.

Na stenách lode sa s mandorlou stretneme v Rákoši či Kopčanoch, na víťaznom oblúku ich nájdeme v Martinčeku či Rimavskom Brezove.

Panna Mária v mandorle sa nachádza na stenách lode v Rákoši a Kameňanoch.

Rubrika: Slovník