Mníchova Lehota

Patrocínium: Najsv. Trojice

Vznik: 2. polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: gotický kostolík s polygonálnym presbytériom, južnou predsieňou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili na miernej vyvýšenine pod kopcom Kostelec niekedy v priebehu 2. polovice 14. storočia. Staviteľom kostola bol niektorý z nitrianskych biskupov z tohto obdobia, keďže im obec patrila. Stavba vznikla v prakticky celom súčasnom rozsahu ako jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.
Počas reformácie v 17. storočí kostolík prevzali na istý čas protestanti. Začiatkom druhej polovice 18. storočia bol schádtraný, podarilo sa ho však obnoviť niekedy pred rokom 1797, kedy sa spomína už opravený. Počas tejto obnovy dostala loď nový strop a došlo aj k rozšíreniu okien (zrejme aj k prerazeniu nových v severnom múre lode).
Ďalšie prístavby sa realizovali v 20. storočí, keď v roku 1939 pristavali južnú predsieň a v roku 1996 vznikla predsieň pre západným vstupom.
K väčšej oprave kostolíkasa pristúpilo v rokoch 1958 -59, key dostal nový krov i strešnú krytinu. V tomto období taktiž nahradili úzke okno na západnej fasáde súčasným kruhového tvaru.
V roku 2014 sa uskutočnil historicko-architektonický výskum kostolíka, ktorý pomohol upresniť jeho stavebný vývoj. Nadviazať naň má obnova stavby.

Zaujímavosti
- Kostolík predstahuje pekný príklad vidieckej sakrálnej architektúry v období gotiky.
- Stredoveký pôvod stavby dokladajú viaceré hodnotné akrchitektonické prvky a detaily.
- Presbytérium je zaklenuté dvoma poliami pôvodnej rebrovej klenby so svorníkmi, v sakristii je jednoduchšia valená klenba.
- Vo svätyni sa zachovalo pastofórium, sedília a portál do sakristie.
- V severnej stene sakristie sa nachádza stredoveké kamenné úmývadlo s odtokom na vonkajšej fasáde.
- V lodi nájdeme kamennú sväteničku.
- Z maliarskej výzdoby sa našiel jeden konsekračný kríž z druhej polovice 14. storočia a na západnej fasáde stredoveké kvádrovanie.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v neďalekom Soblahove a Trenčíne-Biskupiciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susednom Soblahove. V roku 2014 sa uskutočnil výskum, ktorý sondami odkryl viaceré architektonické detaily, ktoré boli doteraz skryté pod omietkou. Na tento výskum by mala nadviazať obnova objektu. Navštívili sme ho v apríli 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Mníchova Lehota sa nachádza cca 12 km južne od Trenčína. Kostolík stojí v opevnenom areáli hneď pri hlavnej ceste z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou. Kontakt na farský úrad v Soblahove: 032/ 652 87 80.
GPS: 48.833392819, 18.06209743

Literatúra
- Zvarová, Z. - Janura, T.: Stredoveký Kostol Najsvätejšej Trojice v Mníchovej Lehote. Informačný leták po výskume v roku 2014. Dostupný napríklad na FÚ SÚ v Soblahove.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1628).

Web
- http://mnichovalehota.sk
- Stránka farnosti na FB

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi farárovi zo Soblahova.