Mníchova Lehota

Patrocínium: Najsv. Trojice

Vznik: 2. polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: gotický kostol s polygonálnym presbytériom, južnou predsieňou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili na miernej vyvýšenine pod kopcom Kostelec niekedy v priebehu 2. polovice 14. storočia. Postaviť ho dal niektorý z nitrianskych biskupov z tohto obdobia, keďže im obec patrila. Stavba vznikla v prakticky celom súčasnom rozsahu ako jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.
Počas reformácie v 17. storočí kostolík prevzali na istý čas protestanti. Niekedy v priebehu 16. alebo 17. storočia bol areál chrámu obohnaný kamenným múrom.
Začiatkom druhej polovice 18. storočia bol schátraný, podarilo sa ho však obnoviť niekedy pred rokom 1797, kedy sa spomína už opravený. Počas tejto obnovy dostala loď nový strop a došlo aj k rozšíreniu okien (zrejme aj k prerazeniu nových v severnom múre lode).
Ďalšie prístavby sa realizovali v 20. storočí, keď v roku 1939 pristavali južnú predsieň a v roku 1996 vznikla predsieň pre západným vstupom.
K väčšej oprave kostola sa pristúpilo v rokoch 1958-59, kedy dostal nový krov i strešnú krytinu. V tomto období taktiež nahradili úzke okno na západnej fasáde súčasným, kruhového tvaru. 
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol a ohradný múr od roku 1963, príkostolný cintorín je pamiatkovo chránený od roku 2014.
V roku 2014 sa uskutočnil historicko-architektonický výskum kostolíka, ktorý pomohol upresniť jeho stavebný vývoj. Nadviazala naň obnova stavby, ktorá bola zavŕšená slávnostnou vysviackou 27. mája 2018.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje pekný príklad vidieckej sakrálnej architektúry v období gotiky.
- Presbytérium je zaklenuté dvoma poliami pôvodnej rebrovej klenby so svorníkmi, v sakristii je jednoduchšia valená klenba.
- Vo svätyni sa zachovalo pastofórium, sedília a portál do sakristie.
- V severnej stene sakristie sa nachádza stredoveké kamenné lavabo - úmývadlo s odtokom na vonkajšej fasáde (od poslednej obnovy odtok už nie je prezentovaný).
- V lodi nájdeme kamennú sväteničku.
- Z maliarskej výzdoby sa našiel jeden konsekračný kríž z druhej polovice 14. storočia a na západnej fasáde stredoveké kvádrovanie.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v neďalekom Soblahove a Trenčíne-Biskupiciach.

Súčasný stav
Kostol patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susednom Soblahove. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. 

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Mníchova Lehota sa nachádza cca 12 km južne od Trenčína. Kostolík stojí v opevnenom areáli hneď pri hlavnej ceste z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou. Kontakt na farský úrad v Soblahove: 032/ 652 87 80.
GPS: 48.833392819, 18.06209743

Literatúra
- Zvarová, Z. - Janura, T.: Stredoveký Kostol Najsvätejšej Trojice v Mníchovej Lehote. Informačný leták po výskume v roku 2014. Dostupný napríklad na FÚ v Soblahove.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1628).

Web
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
https://www.mnichovalehota.sk/obec-2/kultura-a-s...
http://www.biskupstvo-nitra.sk/konsekracia-chram...
- Stránka farnosti na FB

esteban
14. 5. 2015, upravené ?. 12. 2023

Za pomoc ďakujeme pánovi farárovi zo Soblahova a pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.