Lavabo

– v stredovekých kostoloch typ kamenného umývadla v →sakristii s odtokom odpadovej vody vedeným hrúbkou muriva na vonkajšiu stranu (východnú alebo severnú) sakristie.

Rubrika: Slovník