Trenčín - hradná kaplnka

Jednou z menej známych častí Trenčianskeho hradu je ranogotická kaplnka, nachádzajúca sa v severovýchodnej časti areálu pri známej hradnej studni. Svoj pôvodný účel už dnes takmer ničím nepripomína.

Kaplnku dal postaviť Matúš Čák Trenčiansky niekedy na začiatku 14. storočia. Tvorí súčasť pevnostného múru spolu s delovou baštou a mlynom.

Ide o neveľkú orientovanú stavbu s loďou približne štvorcového pôdorysu a kvadratickým presbytériom. Východná stena svätyne je súčasne vonkajším múrom opevnenia v tejto časti hradieb.

V súčasnosti gotický pôvod stavby pripomína už len okno s lomeným oblúkom a širokými osteniami a sedlový portál (zjavne moderného zhotovenia) v západnej stene lode. Obvodové múry dnes už nevyužívanej stavby sú výrazne znížené smerom na východ (najmä v časti presbytéria).

GPS: 48.895734975, 18.045355082

Zdroje:
- Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bratislava 2007.
- Brunovský, F. - Fiala, A. - Nešporová, T. - Šišmiš, M.: Trenčiansky hrad. Trenčianske múzeum v Trenčíne, Osveta, 1991.

esteban