Trenčianska Teplá-Dobrá

V dedinke Dobrá, od roku 1971 súčasti Trenčianskej Teplej, stál vo vyvýšenej polohe zrejme románsky kostolík zasvätený sv. Krížu. Spomína sa v rokoch 1310, 1324 i v súpise pápežských desiatkov (1332 - 1337). Dnes sa z neho zachovala iba veža stojaca pri neogotickom kostolíku Nájdenia a Povýšenia sv. Kríža z roku 1900.

Osudným sa mu stál vpád bratríkov, ktorí obsadili Dobrú v roku 1450. Kostolík vtedy vyhorel a zostala z neho už len veža, ktorá sa dodnes využíva ako zvonica. Visí v nej neskorogotický zvon z roku 1516.

O pôvodnom účele veže svedčia aj dvere v jej východnej stene vo výške cca 3 metre nad zemou. Vstup na vežu je zo západnej strany jednoduchým portálom.

GPS: 48.924162964, 18.107818365

Zdroje:
- www.fara.sk/trenctepla
- www.trencianskatepla.sk

esteban