Hokovce

Patrocínium: sv. Petra a Pavla

Vznik: cca 2. tretina 13. storočia

Poloha: v obci

Historický región: Hont

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a novodobou predstavanou vežou

História
Kostol postavili niekedy v druhej tretine 13. storočia (uvádzajú sa roky 1235 - 1270, resp. 1230 - 1260). Obec samotná sa prvýkrát spomína v roku 1245 ako súčasť majetku premonštrátskeho kláštora v Šahách. Hokovce ležali na významnej stredovekej ceste spájajúcej Ostrihom so stredoslovenskými banskými mestami, severným Slovenskom a Poľskom.
Chrám prestavali niekedy okolo polovice 15. storočia. Hlavným zásahom bolo vybudovanie súčasného polygonálneho presbytéria, ktoré nahradilo pôvodnú menšiu svätyňu neznámeho tvaru.
V rokoch 1743 - 44 (uvádza sa aj rok 1734) prešiel objekt barokovou prestavbou, ktorú si mal vyžiadať požiar. V rámci nej okrem iného zaklenuli priestor lode. V roku 1854 pristavali k západnému priečeliu lode vežu.
Rozsiahla obnova kostolíka sa realizovala v roku 1958. Objekt dostal novú strechu, odkryté a prezentované boli kamenné ostenia i románske a gotické okná na južnej stene lode. V roku 1988 bola opravená elektroinštalácia, položená nová dlažba a kostolík aj vymaľovali. Ďalšie práce v interiéri sa realizovali aj v rokoch 1996 - 97 a 2008 - 09. V roku 2014 bola vymenená strecha veže a následne veža dostala novú fasádu.

Zaujímavosti
- Kostolík dnes predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry, hoci v sebe zrejme skrýva aj viac románskych prvkov, než je v súčasnosti vidieť.
- Pôvodne šlo zrejme o jednoloďovú bezvežovú stavbu s apsidou neznámeho tvaru, pričom stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre (podobne ako v prípade kláštorného kostola v Šahách).
- Z románskeho obdobia sa zachovala minimálne západná časť južnej steny lode, kde sú prezentované zamurované románske okná, jedno z nich čiastočne zakryté novším oporným pilierom.
- Z gotického obdobia pochádza najmä presbytérium s oknami zdobenými kružbou a pôvodnou klenbou s viacerými architektonickými detailmi, ako aj západný portál a dve zamurované okná ranogotického tvaru s mníškou vo východnej časti južnej steny lode.
- Sieťová rebrová klenba presbytéria je ovplyvnená parlérovským štýlom z obdobia okolo roku 1440.
- Nájdeme tu tri figurálne konzoly na polovicu 15. storočia archaického štýlu. Stvárňujú sv. Petra, sv. Pavla a modliaceho sa donátora.
- Z podvežia sa do lode vchádza cez lomený gotický portál.
- Do severnej sakristie vedie zo svätyne gotický sedlový portál.
- V severnej stene svätyne je osadené kamenné gotické pastofórium.
- V južnej stene svätyne sa nachádza sedília s polkruhovým oblúkom.
- V južnej stene lode je odkrytý kamenný kváder s vyrytými geometrickými ornamentmi, vrátane šesťcípej ružice v kruhu.
- Stredoveké kostoly nájdeme v Demandiciach (v obci a v časti Hýbec) a Horných Semerovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi (obnovenú v roku 2009) a stále slúži veriacim. V rokoch 2009 - 10 bola pri ňom postavená nová fara. Kostolík je v interiéri po predchádzajúcich obnovách v pomerne dobrom stave, vonkajšie fasády lode však už potrebujú opravu. Navštívili sme ho v marci 2014.

Bohoslužby: áno. Bližšie informácie na tejto stránke.

Praktické informácie
Obec Hokovce (maď. Egeg) leží pár kilometrov južne od mestečka Dudince. Kostolík stojí pri ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 036/ 749 12 26.
GPS: 48.155744173, 18.873342276

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4229).

Web:
- http://www.hokovce.sk/historia-hokovskeho-kostola
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=5893
- http://www.svestav.sk/kostol-v-hokovciach/
- https://www.facebook.com/vladimira.kotruszova/...
- http://sk.wikipedia.org/wiki/Hokovce

esteban