Hokovce

Patrocínium: sv. Petra a Pavla

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: v obci

Historický región: Hont

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a novodobou predstavanou vežou

História
Kostol postavili v prvej polovici 13. storočia (v staršej literatúre sa uvádzali roky 1235 - 1270, resp. 1230 - 1260). Obec samotná sa prvýkrát spomína v roku 1245 ako súčasť majetku premonštrátskeho kláštora v Šahách. Hokovce ležali na významnej stredovekej ceste spájajúcej Ostrihom so stredoslovenskými banskými mestami, severným Slovenskom a Poľskom.
Románsky chrám postavili z opracovaných kamenných kvádrov a mal podľa všetkého podobu bezvežového jednolodia so západnou emporou a asi polkruhovou, zatiaľ bezpečne nedoloženou apsidou. Vstup sa nachádzal na južnej strane lode.
Prvotný kostol bol zrejme v poslednej tretine 13. storočia poškodený do takej miery, že si to vyžiadalo znovuvymurovanie časti obvodových múrov, čo je doložené na severnej strane lode. Tá je postavená takisto z opracovaných kamenných kvádrov, tie však nie sú uložené tak starostlivo ako v prvej stavebnej etape a líši sa aj malta.
Kostol prestavali niekedy okolo polovice 15. storočia. Hlavným zásahom bolo vybudovanie súčasného polygonálneho presbytéria, ktoré nahradilo pôvodnú svätyňu.
V rokoch 1743 - 44 (uvádza sa aj rok 1734) prešiel objekt barokovou prestavbou, ktorú si mal vyžiadať požiar. V rámci nej okrem iného zaklenuli priestor lode. V roku 1854 pristavali k západnému priečeliu lode vežu.
Rozsiahla obnova kostolíka sa realizovala v roku 1958. Objekt dostal novú strechu, odkryté a prezentované boli kamenné ostenia i románske a gotické okná na južnej stene lode. V roku 1988 bola opravená elektroinštalácia, položená nová dlažba a kostolík aj vymaľovali. Ďalšie práce v interiéri sa realizovali aj v rokoch 1996 - 97 a 2008 - 09. V roku 2014 bola vymenená strecha veže a následne veža dostala novú fasádu. 

Zaujímavosti
- Kostolík dnes predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry, hoci v sebe zrejme skrýva aj viac románskych prvkov, než je v súčasnosti vidieť.
- Pôvodne šlo zrejme o jednoloďovú bezvežovú stavbu s apsidou neznámeho tvaru, pričom stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre (podobne ako v prípade kláštorného kostola v Šahách).
- Z románskeho obdobia sa zachovala len spodná časť južnej steny a časť západnej steny lode postavené z opracovaných kamenných kvádrov, pričom škáry medzi nimi boli upravené podrezávaním. Z detailov sú to spomínané dve okná lode, tvarovo blízke oknám v Kalinčiakove.
- Z gotického obdobia pochádza najmä presbytérium s oknami zdobenými kružbou a pôvodnou klenbou s viacerými architektonickými detailmi, ako aj západný portál a dve zamurované okná ranogotického tvaru s mníškou vo východnej časti južnej steny lode.
- Sieťová rebrová klenba presbytéria je ovplyvnená parlérovským štýlom z obdobia okolo roku 1440.
- Nájdeme tu tri figurálne konzoly na polovicu 15. storočia archaického štýlu. Stvárňujú sv. Petra, sv. Pavla a modliaceho sa donátora.
- Z podvežia sa do lode vchádza cez lomený gotický portál.
- Do severnej sakristie vedie zo svätyne gotický sedlový portál.
- V severnej stene svätyne je osadené kamenné gotické pastofórium.
- V južnej stene svätyne sa nachádza sedília s polkruhovým oblúkom.
- V južnej stene lode je odkrytý kamenný kváder s vyrytými geometrickými ornamentmi, vrátane šesťcípej ružice v kruhu. Výskumníci ho teraz interpretujú ako kváder, na ktorom si kamenár skúšal nastavenie kružidla k výrobe ozdobných kamenných článkov.
- Stredoveké kostoly nájdeme v Demandiciach (v obci a v časti Hýbec) a Horných Semerovciach.

Súčasný stav
Kostol patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi (obnovenú v roku 2009) a stále slúži veriacim. V rokoch 2009 - 10 bola pri ňom postavená nová fara. Kostol je v interiéri po predchádzajúcich obnovách v pomerne dobrom stave, vonkajšie fasády lode však už potrebujú opravu. V roku 2014 bola vymenená strecha veže, ktorá v ďalších rokoch dostala aj novú fasádu. Okrem toho dostal kostol novú strešnú krytinu. V roku 2022 sa realizoval výskum objektu, ktorý okrem iného objasnil rozsah zachovania románskej stavby. Navštívili sme ho v marci 2014.

Bohoslužby: každý deň okrem pondelka, v nedeľu o 11.30. Bližšie informácie na tejto stránke.

Praktické informácie
Obec Hokovce (maď. Egeg) leží pár kilometrov južne od mestečka Dudince. Kostolík stojí pri ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 036/ 749 12 26.
GPS: 48.155744173, 18.873342276

Literatúra:
Haviarová, M. - Haviar, T.: Architektonicko-historický výskum, Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla, Hokovce, 2022. Nepublikovaný materiál
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4229).

Web:
- http://www.hokovce.sk/historia-hokovskeho-kostola
- http://www.svestav.sk/kostol-v-hokovciach/
- https://www.facebook.com/vladimira.kotruszova/...
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/16035-v-hokovciach-opravili-vezu-a-pot...
- http://sk.wikipedia.org/wiki/Hokovce

esteban
30. 3. 2014, upravený 28. 2. 2021 a 24. 10. 2022

Za informácie ďakujeme pani Mgr. Michaele Haviarovej, PhD.

Súvisiace články: Výskum potvrdil románsky...