Výskum potvrdil románsky pôvod kostola v Hokovciach

Do prvej polovice 13. storočia datoval nedávny výskum Kostola sv. Petra a Pavla v Hokovciach neďaleko Dudiniec. Románske jadro stavby tu naznačovali dve menšie štrbinové okná na južnej strane lode i prvá písomná zmienka o obci už z roku 1245.

Architektonicko-historický výskum realizovali v tomto roku manželia Michaela a Tomáš Haviarovci, archívny výskum doplnil Peter Buday z FF UK v Bratislave. V roku 2022 sa uskutočnil aj reštaurátorský výskum Petra Koreňa a Juraja Gregoreka. Výskumné práce financovala miestna rímskokatolícka farnosť z vlastných zdrojov.

Z pôvodného románskeho kostola sa dodnes v hmote stavby zachovala len spodná časť južnej steny a časť západnej steny lode postavené z opracovaných kamenných kvádrov, pričom škáry medzi nimi boli upravené podrezávaním. Z detailov sú to spomínané dve okná lode, pričom obdobné okná zrejme existovali na východnej časti južnej steny lode, zanikli však pri gotickej prestavbe.

Chrám mal podľa všetkého podobu bezvežového jednolodia so západnou emporou s asi polkruhovou, zatiaľ bezpečne nedoloženou apsidou. Vstup sa nachádzal na južnej strane lode.

Táto stavba bola zrejme niekedy v poslednej tretine 13. storočia výrazne poškodená, že si to vyžiadalo znovu vymurovanie časti obvodových múrov, čo je doložené na severnej strane lode. Tá je postavená takisto z opracovaných kamenných kvádrov, tie však nie sú uložené tak starostlivo ako v prvej stavebnej etape, a líši sa aj malta.

Zaujímavým prvkom je aj jeden z už dlhšie prezentovaných kameňov muriva zdobený rytou výzdobou v podobe šesťcípej rozety v kruhu a ďalších kruhov. Výskumníci ho teraz interpretujú ako kváder, na ktorom si kamenár skúšal nastavenie kružidla k výrobe ozdobných kamenných článkov.

esteban
15. 9. 2022

Za informácie ďakujeme pani Mgr. Michaele Haviarovej, PhD.

Rubrika: Aktuality