Hlohovec - špitálsky kostolík

Patrocínium: sv. Ducha

Vznik: 14. storočie

Poloha: v meste neďaleko Váhu ako súčasť stredovekého špitála

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s obdĺžnikovým presbytériom rovnakej šírky.

História
Kostolík postavili pôvodne ako samostatne stojaci objekt v polovici 14. storočia ako súčasť špitála pri Váhu na mieste staršieho osídlenia (podhradskej osady) zničeného počas tatárskeho vpádu. O výstavbe sa zachovala zmienka v listine z roku 1400, podľa ktorej mal kostolík aj so špitálom dať postaviť pán hlohovského panstva Mikuláš Kont pred rokom 1367, kedy zomrel. Podľa iných zdrojov kostolík postavili už okolo roku 1300 a pred rokom 1367 sa jednalo už len o úpravu stojaceho objektu.
Stavba mala jednoduchý pôdorys obdĺžnika, bez oddeleného presbytéria. Vo východnej časti sa nachádzal samostatný priestor osvetlený vlastnými oknami prístupný portálom z lode, ktorý mohol slúžiť ako sakristia. V nárožiach kostolík podopierali oporné piliere. Mal dva vstupy - z južnej a zo západnej strany.
Čiastočné stavebné úpravy sa tu realizovali aj niekedy v 30. rokoch 15. storočia, v období druhej etapy výstavby farského kostola na námestí. Na prelome 15. a 16. storočia kostolík neskorogoticky upravili, pričom bola okrem iného zbúraná priečka samostatného priestoru na východnej strane, čím bol vnútorný priestor zjednotený.
V roku 1647 bola zaklenutá loď a  triumfálnym oblúkom oddelený priestor svätyne. Úpravy chrámu sa realizovali v priebehu 18. storočia.
Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963. V roku 1971 prevzalo špitál Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré tu v roku 1972 začalo s architektonickým a archeologickým výskumom. V objekte mala byť umiestnená expozícia sakrálneho umenia, k čomu však napokon nedošlo.
V roku 1991 sa budovy vrátili Rímskokatolíckej cirkvi a po desiatich rokoch obnovy bol kostolík znovu posvätený 4. júna 2001 a slúži ako súčasť pastoračného centra.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje svojou dispozíciou s úzkym obdĺžnikovým priestorom na východnej strane unikát na Slovensku.
- Odkryté ostenie južného gotického portálu dokumentuje, ako sa od čias výstavby zvýšila úroveň okolitého terénu. Pôvodná podlaha kostolíka je v hĺbke 200 cm.
- Na západnej strane kostolíka boli pri výskume objavené zvyšky ďalšieho portálu, čo je dôkazom, že pôvodne stál kostolík ako samostatný objekt.
- Na južnej strane lode odkryl výskum gotické okno so zachovanou kamennou kružbou.
Dvojica gotických okien s lomeným oblúkom je aj na východnej strane stavby. Podobné riešenie nájdeme v regióne pri kostole v Malženiciach.
- Na severnej strane pôvodného presbytéria je osadené zrejme gotické okno obdĺžnikového tvaru. 
- O rušných časoch, ktoré kostolík i Hlohovec zažili v minulosti, svedčí aj odkrytá kľúčová strieľňa na južnej strane objektu.
- Pred oltárom objavili archeológovia bohatý hrob ženy z 15. storočia, ktorý nenarušili ani neskoršie krypty zo 17. storočia. Išlo preto zrejme o významnú príslušníčku tunajšej šľachty, asi z rodu Ujlakyovcov.
- Stredoveký kostol sa nachádza aj na neďalekom námestí, pričom vedľa neho stojí polygonálna kaplnka, u ktorej odborníci taktiež nevylučujú stredoveký pôvod. Románsky pôvod sa spomína aj pri kaplnke na kalvárii. Lokalita zaniknutého Kostola sv. Petra sa nachádza neďaleko Váhu, ďalší zaniknutý kostol je doložený v obci Dvorníky. Zachované románske stavby stoja v Horných Zeleniciach a Dolnom Trhovišti.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a po obnove z konca minulého storočia je v dobrom stave. Priestory bývalého špitála, vrátane kostola, slúžia ako pastoračné centrum.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 hod.

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza na západnom okraji Hlohovca, neďaleko rieky Váh. Je viditeľný aj z hlavnej cesty zo smeru od Váhu po pravej strane pre kruhovým objazdom. Kontakt na farský úrad: 033/ 742 48 85.
GPS: 48.428125565, 17.794780433

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1067).

Web:
http://hlohovec.fara.sk/o-farnosti/kostol-ducha-svateho
http://www.dokostola.sk/kostol/kostolik-svateho-ducha-spitalik
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
- www.elap-hlohovec.sk

esteban
2. 8. 2011, upravené 24. 11. 2018 a 15. 11. 2023