Horné Zelenice

Iba veža sa zachovala z niekdajšieho románskeho kostolíka v obci Horné Zelenice pri Hlohovci. Neveľký tehlový chrám zasvätený sv. Martinovi postavili niekedy v druhej štvrtine 13. storočia, kedy obec patrila rodu Hunt-Poznanovcov.

Okolo roku 1883 na mieste pôvodnej lode a svätyne vybudovali trojlodie zakončené polygonálnym presbytériom. Románsku vežu zvýšili a jej exteriér zjednotlili s fasádou novostavby. Dnes tak o románskom pôvode tunajšieho kostolíka svedčí len nízke združené okno so stredovým stĺpikom na západnom priečelí stavby.

GPS: 48.385285437, 17.763599753

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Jankovičová, J. – Kováčová, Z. 1988: Románske jadro kostola v Horných Zeleniciach. In: Ochrana pamiatok v Západoslovenskom kraji roč. 1988, č. 2, s. 47–53.

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu