Čierny Brod-Heď

Patrocínium: (Narodenia) Panny Márie

Vznik: cca 1. štvrtina 13. storočia

Poloha: na malej vyvýšenine uprostred obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s gotickým polygonálnym presbytériom

História
Tehlový kostolík postavili niekedy v 20. alebo 30. rokoch 13. storočia majstri zo stavebnej  huty, ktorá postavila trojloďový kostol v neďalekých Diakovciach. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu bez veže a pravdepodobne s polkruhovou apsidou.
Začiatkom 16. storočia bola stavba rozšírená. Pôvodnú apsidu nahradilo polygonálne presbytérium, k západnému priečeliu bola pristavaná veža a loď bola rozšírená prístavbou nižších bočných lodí. Súčasne bola zaklenutá a v súvislosti s novým presbytériom aj o niečo predĺžená východným smerom. V tejto podobe sa zachoval až do roku 1915, keď vyhorel. V nasledujúcich rokoch boli odstránené bočné lode a odkryté pôvodné fasády.
K rekonštrukcii kostolíka došlo v rokoch 1940 – 43. Bola odstránená veža a fasády upravené do pôvodného stavu. Ešte v 60. rokoch bol vedený ako zrúcanina, dnes ide o zastrešenú a zaistenú stavbu.

Zaujímavosti
- Fasády kostolíka zdobia slepé arkády (po 12 na bočných stenách lode, 8 na západnom priečelí), podobné ako v Novej Dedinke či Šiveticiach; na rozdiel od nich však tu oblúčiky arkád nenesú lizény ale prípory polkruhového prierezu.
- Nad oblúčikmi sa nachádza ďalší ozdobný prvok – tehlový vlys v ploche steny (nie plastický). Priestor medzi dvoma vodorovnými pásmi tehál vyplnili stavitelia tak, že vždy dva tehly opreli o seba, čím vznikol trojuholníkový vzor. Ozdobnosť ešte zvýrazňoval kontrast medzi červenou farbou tehál tvoriacich vlys a bielou vakovkou okolitého muriva.
- Románske portály sa zachovali v západnej i južnej stene lode.
- Na severnej lode sú v murive zreteľné oblúky, ktoré boli vybúrané, aby prepojili priestor centrálnej a bočnej lode.
- Napravo o západného vstupu je v stene zamurovaná časť náhrobnej dosky alebo oltára (antependium) zo začiatku 13. storočia. Zdobí ju motív troch krížov, symbolizujúcich Golgotu.
- Gotická klenba presbytéria bola zbúraná a nahradil ju plochý drevený strop. Po klenbových rebrách zostali len pätky.
- Kostolík sa stal jednou z predlôh pre prvé eurové známky, vydané 2. januára 2009.

Súčasný stav
Kostolík je nepoužívaný, bez vnútorného vybavenia. Patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farský úrad v Galante. Navštívili sme ho v máji 2006 a 2008 a v januári 2010. Pri prvej návšteve bol kostolík voľne prístupný, pri druhej už boli na západnom vstupe osadené mreže, pri tretej návšteve boli mreže odomknuté. Najnovšie (január 2011) sú mreže opäť zamknuté.

Bohoslužby: raz do roka, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, na voľnom priestranstve medzi kostolom a barokovou kaplnkou v maďarskom jazyku.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 8 km južne od Galanty. Kostolík stojí v časti Heď (Hegy), pôvodne samostatnej obci. Návštevu kostolíka je zrejme lepšie dohodnúť vopred, ak chcete mať istotu, že sa dostanete aj dovnútra. Kontakt na faru: 031/ 780 82 87, galanta.fara@gmail.com.
GPS: 48.154282275, 17.650659978

Literatúra
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Turčiansky sv. Martin, 1943.

Web
- www.ciernybrod.sk (vo výstavbe)
-www.pofis.sk

esteban

Za aktuálne informácie ďakujeme RKFÚ v Galante 

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu