Skalica

Patrocínium: sv. Juraja

Vznik: cca prvá tretina 11. storočia

Poloha: na návrší vedľa súčasnej kalvárie v západnej časti mesta

Stručný popis: ranorománska rotunda s podkovovitou apsidou na severovýchodnej strane a barokovou strechou s lucernou

História
Rotundu postavili podľa všetkého v prvej tretine 11. storočia v areáli opevneného hrádku a slohovo je príbuzná českým rotundám tohto obdobia (napr. v Znojme).
Prestavali ju v 15. a potom aj v 17. storočí. Súčasťou prestavby okolo roku 1435 bolo zvýšenie stien lode a vytvorenie druhého podlažia. Rotunda bola po tejto prestavbe zahrnutá do pevnostného systému mesta ako strážna veža, pričom spodný priestor naďalej slúžil ako kaplnka.
Koncom 16. a začiatkom 17. storočia Skalica dvakrát vyhorela, pričom oheň poškodil aj rotundu. Tú potom po roku 1650 opravili a barokovo prestavali. Po úpravách už stratila svoju obrannú funkciu, dostala novú strechu a došlo aj k zväčšeniu okien na druhom podlaží a vchodu do stavby. Rozsiahla oprava rotundy sa uskutočnila aj v roku 1933.
Počas záverečných bojov 2. svetovej vojny v dňoch 8. až 11. apríla 1945 bola poškodená výbuchom bomby. Pri následnej rekonštrukcii v roku 1949 boli odstránené vonkajšie omietky a obnažené pôvodné románske a gotické murivo, čím rotunda dostala svoj súčasný vzhľad. Povojnová oprava sa skončila v roku 1954.
Od roku 1970 je národnou kultúrnou pamiatkou a následne sa tu uskutočnil reštaurátorský (1971) a archeologický výskum (1972). Celková rekonštrukcia rotundy trvala dva roky (1975 - 1977).
Rotunda patrí Záhorskému múzeu v Skalici, ktoré tu v roku 1992 vytvorilo samostatnú expozíciu. V polovici 90. rokov boli zreštaurované zachované maľby v lodi zobrazujúce život sv. Juraja. V roku 2005 bol upravený priestor okolo rotundy, vytvorený informačný systém a doplnilo sa externé osvetlenie stavby.

Zaujímavosti
- V datovaní stavby sa odborníci rozchádzajú. Jej vznik kladú od prvej tretiny 11. storočia (prípadne až druhú polovicu 10. storočia) až po prelom 12. a 13. storočia. Niektorí autori spomínali až veľkomoravský pôvod.
- Rotunda má nezvyčajne hrubé múry - 130 až 140 cm. Vnútorný priemer lode je 540 cm.
- Apsida sa otvára do priestoru lode jednoduchou hranou bez zvýraznenia víťazného oblúka.
- Rotunda mala vlastné opevnenie v tvare kruhu.
- Archeologický výskum odkryl pri rotunde hroby, najstaršie z nich pochádzajú z prelomu 12. a 13. storočia.
- Severne od rotundy mal stáť trojloďový kostol, spomínaný už v roku 1192.
- Na rotunde sa zachovalo viacero okien z (rano)románskeho, gotického i barokového obdobia.
- Z gotických malieb znázorňujúcich život sv. Juraja sa zachovala len prvá a posledná scéna.
- Na západnej strane lode tesne pod strechou je zamurovaný gotický portálik, ktorý prepojoval rotundu s opevnením.
- Virtuálna prehliadka rotundy je dostupná na stránke www.virtualtravel.sk.
- Krásny výhľad na rotundu je z protiľahlého kopca, na ktorom stojí klasicistická kalvária. Viac o nej sa dočítate na blogu Miroslava Lisinoviča.
- V roku 2002 bola vydaná rotunda na poštovej známke.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj priamo v Skalici (farský kostol s kostnicou, františkánsky kostol) i v blízkom okolí - Holíči a Kopčanoch.

Súčasný stav
Rotunda patrí Záhorskému múzeu v Skalici, ktoré tu v roku 1992 vytvorilo samostatnú expozíciu. Stavba je v dobrom stave. Navštívili sme ju v septembri 2006, októbri a decembri 2007, novembri 2008 a novembri 2012.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Rotunda sa nachádza v západnej časti mesta pri mestských hradbách neďaleko kalvárie s cintorínom. Návštevu si môžete dohodnúť v Turistickom informačnom centre Skalica (034/ 66 453 41). Vstup je spoplatnený.
GPS: 48.848489667, 17.225401103

Literatúra:
- Bašo, M.:
Rotunda sv. Juraja v Skalici. In: Pamiatky súčasnosť, č. 5 - 6/1990, str. 8 - 10.
- Jankovič, V. a kol.:
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Osveta, Martin 1980.
- Minďáš, M.: Skalica. Vydavateľstvo Reco, miesto a rok vydanie neuvedené.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.skalica.sk/mesto/pamiatky/rotunda.php
- www.zahorskemuzeum.sk

esteban