Znojmo - rotunda (ČR)

V areálu znojemského hradu stojí jedna z najvzácnejších stavieb raného stredoveku u našich západných susedov. Románska Rotunda sv. Kataríny spred roku 1100 sa zachovala z veľkej časti v pôvodnej podobe a navyše v interiéri skrýva jedny z najvzácnejších nástenných malieb na území ČR.

Rotundu postavili v areálu přemyslovského hradu na skalnatej vyvýšenine niekedy krátko pred rokom 1100. Išlo o typickú stavbu tých čias v podobe valcovej lode a východnej apsidy podkovovitého pôdorysu. Stavebným materiálom bol lomový kameň, ktorý však stavitelia starostlivo zlícovali. Pôvodne bola zasvätená Panne Márii.

Ešte v priebehu 12. storočia bol interiér vyzdobený vzácnymi nástennými maľbami vytvorenými technikou secco. Zvyčajne sa datujú podľa zachovaného nápisu do roku 1134 a mali vzniknúť v súvislosti so svadbou Konráda II. Znojemského a srbskej princezny Márie. Pri tejto príležitosti bolo tiež zmenené patrocínium na dnešné.

Maľby zachytávajú okrem klasických tém, ako je Kristus v mandorle s evanjelistami a apoštolmi (v apside) či scény zo života Krista (spodná časť lode) aj unikátne maľby vládcov z rodu Přemyslovcov, ktoré mali vo svojej dobe aj politickú funkciu. Zobrazení sú tam vládcovia z minulosti od Bořivoja až po Soběslava I., ako aj členovia vládnuceho rodu žijúci v čase zhotovenia malieb. Významné je aj zobrazenie legendy o Přemyslovi Oráčovi a Libuši. Takéto široké uplatnenie svetských tém v maliarskej výzdobe sakrálneho objektu je unikátne. Významné postavenie rotundy potvrdzuje aj označenie "kráľovská kaplnka", ktoré sa používalo od 13. až po 18. storočie.

V 14. až 16. storočí spravovali rotundu klarisky sídliace v Znojme, až kým počas búrlivého obdobia reformácie v roku 1555 neprevzalo patronátne právo nad ňou samotné mesto.

Znojmo napokon v roku 1710 kúpilo od panovníka Jozefa I. časť hradného areálu aj s rotundou a založilo tam pivovar. Rotunda prestala slúžiť na liturgické účely a využívali ju ako sklad dreva, chliev pre prasatá či dokonca tančiareň s výčapom piva.

Umeleckohistorická hodnota stavby sa začala širšie vnímať až v 60. rokoch 19. storočia, čo napokon viedlo k obnove nástenných malieb v rokoch 1891 - 93. S komplexnou obnovou malieb sa začalo až po druhej svetovej vojne, v rokoch 1945 - 49. Ďalšia etapa reštaurovania sa začala v roku 1965 a s prestávkou trvala do roku 1973. V roku 1988 boli maľby zakonzervované.

Rotunda patrí dnes pod Jihomoravské muzeum ve Znojmě a je s istými obmedzeniami sprístupnená verejnosti. Tie súvisia najmä s dodržaním potrebnej mikroklímy pre nástenné maľby a ich ochrany (vrátane zákazu fotografovania).

Z románskej stavby sa dodnes zachovalo kompletné murivo lode i apsidy, severný portál, ako aj niekoľko štrbinových okien. V interiéri sú prezentované nástenné maľby i nápis z čias gotiky.

GPS: 48.8554293, 16.043584943

Zdroje (napr.):
- Dvořáková, K.: Rotunda svaté Kateřiny. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo 2012.
- www.muzeumznojmo.cz
- https://cs.wikipedia.org
- http://romanische-schaetze.blogspot.sk

esteban
15. 8. 2017