Holíč

Až na koniec 14. storočia sa kladie vznik farského Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (uvádza sa aj v podobe Božie Srdce Ježišovo) v Holíči. Prestavby v 17. a 19. storočí stredovekú podobu objektu do značnej miery zmazali.

Chrám mali postaviť okolo roku 1387. Stojí vo vyvýšenej polohe neďaleko loretánskej kaplnky, ktorej pôvod siaha možno až do 13. storočia. Kostol bol v istých obdobiach zasvätený aj sv. Martinovi, keďže toto patrocínum je doložené v roku 1713.

Mal podobu orientovanej jednoloďovej stavby s pomerne dlhým polygonálnym presbytériom. Loď i svätyňa boli zaklenuté rebrovými klenbami, ako o tom svedčia zachované oporné piliere. Interiér osvetľovali vysoké okná s lomeným oblúkom a zdobené kamennými kružbami.

V druhej polovici 17. storočia prešiel objekt veľkou barokovou prestavbou, kedy dostala loď i presbytérium nové klenby a osvetlenie interiéru bolo novo riešené menšími oknami s polkruhovým záklenkom. Úpravami prešiel objekt aj v 19. storočí. 

V roku 1942 sa realizovala ďalšia obnova, v rámci ktorej okrem iného aj sem previezli lavice a dva lustre z kaplnky Holíčskeho zámku. Status národnej kultúrnej pamiatky získala stavba v roku 1990. V rokoch 2014 - 2015 boli obnovené jej fasády.

Z gotickej stavby sa zachovali obvodové múry s opornými piliermi. V interiéri presbytéria je na južnej strane prezentované zaslepené vysoké dvojité okno s lomeným oblúkom a kamennou kružbou. Pod ním sú vo výklenku osadené jednotlivé kamenné články.

GPS: 48.80798447, 17.164474726

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1830/5E95).
https://www.holic.sk/turisticke-centrum/turistic...
http://www.faraholic.sk/?page_id=20
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
https://myzahorie.sme.sk/c/8020784/vynovili-kost...
https://www.dokostola.sk/kostol/410185-kostol-na...

esteban
17. 10. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.