Galanta

Pôvodný farský kostol v Galante stál na okraji osídlenia na malej vyvýšenine zvanej Papdomb. Bol zasvätený sv. Štefanovi kráľovi a postavili ho zrejme v prvej polovici 13. storočia. Okolo neho bol v ohradenom areali cintorín, na ktorom sa pochovávalo až do konca 18. storočia.

Stavbu tvorila veža, loď a svätyňa so sakristiou. Celková dĺžka kostolíka bola 19 metrov, šírka 11,4 metra a výška 5,7 metra (veža 9,5 metra). O románskom pôvode stavby svedčili štyri románske okna na lodi. V samotnom kostolíku sa nachádzali aj krypty siedmich významných rodín mesta.

Kostolík silne utrpel v období reformácie, obnovený bol v roku 1754 - 1755, pričom bol vymaľovaný a dostal aj murovanú tribúnu. V tej dobe však už prestával vyhovovať farskej obci, keďže bol malý a stál ďaleko od centra mestečka. Počas zimy alebo daždivého počasia bol navyše k nemu veľmi sťažený prístup. Od roku 1781 sa začala zvažovať výstavba nového chrámu.

K nej napokon došlo na prelome 18. a 19. storočia (v rokoch 1797 - 1800, posviacka sa uskutočnila r. 1805). Románsky kostolíksa tak prestal používať a postupne úplne zanikol. Dnes nie sú po ňom na lokalite Papdomb zarastenom stromami žiadne viditeľné pozostatky. Tie by mohol odkryť len archeologický výskum.

GPS: 48.192110009, 17.71779567

Zdroje:
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá Kniha 2004.
- www.fara.sk/galanta/historia-kostola

esteban