Stratené kostolíky (strana 3)

Paludza

Až do roku 1958 stála v dnes už zaniknutej obci Paludza ruina ranogotického kostola z konca 13. storočia. Schátraná stavba sa stala nebezpečnou pre svoje okolie a tak musela byť odstránená.

Bohdanovce nad Trnavou

Až do roku 1940 stál v obci Bohdanovce nad Trnavou gotický Kostol sv. Petra a Pavla zo 14. storočia. V tom roku chrám rozšírili veľkou prístavbou a zo stredovekého objektu sa zachovala len polygonálna svätyňa.

Bratislava - románsky predchodca františkánskeho kostola

Do obdobia okolo polovice 13. storočia sú datované zvyšky románskej stavby, ktoré sú zakomponované v hmote dnešného gotického kostola františkánov v Bratislave.

Gabčíkovo

Už len kamenná krstiteľnica, gotické okno a časť portálu do sakristie dnes naznačuje stredoveký pôvod Kostola sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove. Ten takmer úplne zmazala prestavba v 70. rokoch 18. storočia.

Suchá nad Parnou

Už len spodné dve podlažia veže pripomínajú pôvodne zrejme gotický kostol v obci Suchá nad Parnou. Stredovekú stavbu nahradili na začiatku 18. storočia novým barokovým chrámom.

Blatné

Hoci počiatky Kostola sv. Vojtecha v obci Blatné spadajú zrejme až do konca 14. storočia, baroková prestavba stredoveký pôvod stavby prekryla.

Banská Bystrica - románsky farský kostol

Len dolná časť veže so združenými oknami pripomína románsky kostol z 13. storočia slúžiaci ako farský chrám v stredovekej Banskej Bystrici. Počas neskorších prestavieb sa jeho pôvodná podoba až na pár detailov stratila.

Veličná

Až do 14. storočia siaha pôvod Kostola sv. Michala vo Veličnej, ktorého stredovekú podobu však zakryla rozsiahla prestavba koncom 17. storočia.

Kostolište

Už len dominantná poloha a orientácia stavby na východ pripomína stredoveký pôvod Kostola sv. Martina v obci Kostolište.

Ladomerská Vieska

Až do roku 1927 stál na vyvýšenom mieste obce stredoveký kostolík zo 14., možno až 13. storočia. Po prístavbe nového a väčšieho chrámu sa zo stredovekého objektu zachovalo len polygonálne presbytérium.