Stratené kostolíky (strana 3)

Podhorany-Mechenice

Stredovekú podobu románskeho kostolíka z čias okolo roku 1200 výrazne zmenili prestavby v 18. a 19. storočí.

Handlová

Gotický Kostol sv. Kataríny si v 20. storočí prešiel zložitým vývojom, pri ktorom stratil pôvodnú loď a krátko na to i modernú prístavbu.

Plavecké Podhradie - kláštor

Už len zvyšky obvodových múrov sa zachovali zo zaniknutého kláštora nad obcou Plavecké Podhradie. Jeho súčasťou bol pôvodne gotický kostolík datovaný do 14. storočia.

Košice - františkánsky kostol

Dejiny františkánskeho kostola v Košiciach siahajú až do 14. storočia, veľkú časť jeho stredovekej podoby však zmazala baroková prestavba v 18. storočí.

Cinobaňa-Turičky

V dedinke Turičky, dnes časti obce Cinobaňa stál do roku 1928 gotický kostolík. Po vybudovaní nového chrámu sa z neho zachovalo už len presbytérium s freskami.

Bojnice - farský kostol

Súčasný kostol na mieste románskej baziliky postavili v 2. polovici 14. storočia. Veľká časť jeho stredovekej podoby sa však stratila pri renesančných a barokových prestavbách.

Banská Štiavnica - Kostol sv. Alžbety

Až do roku 1879 stál na okraji mesta gotický Kostol sv. Alžbety prestavaný na mestskú bránu. Po zbúraní pôvodnej lode bolo presbytérium upravené na kaplnku.

Miloslavov-Alžbetin Dvor

Pôvodne románsky Kostol sv. Alžbety Uhorskej sa z veľkej časti zachoval dodnes, kresťanský chrám však už veľmi nepripomína.

Žarnovica

Už len máločo pripomína gotický pôvod Kostola sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorého počiatky pritom siahajú až do 14. storočia.

Gerlachov

Ešte po 2. svetovej vojne stál v dedinke Gerlachov neďaleko Popradu ranogotický kostol. Kvôli narušenej statike ho v roku 1953 zbúrali a dodnes sa z neho zachovala iba veža.