Unín

Už len gotické presbytérium sa zachovalo zo stredovekého Kostola sv. Martina v obci Unín v okrese Skalica. Zásadnou prestavbou prešiel objekt v polovici 18. storočia, ktorá mu dala súčasnú podobu.

Najstaršia písomná zmienka o obci pod názvom Wny sa nachádza v listine kráľa Žigmunda Luxemburského z 28. júla 1392, ktorou daroval holíčske panstvo, vrátane obce Unín, Stiborovi zo Stiboríc. 

Kostol postavili vo vyvýšenej polohe na okraji obce niekedy v druhej polovici 14. storočia. Išlo o orientovanú jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou. Stavebným materiálom bol lomový kameň.  

V roku 1749 sa realizovala rozsiahla prestavba chrámu v barokom štýle. Gotická loď bola nahradená novou, postavenou už z tehál. Na západnej strane postavili sčasti do pôdorysu lode vtiahnutú vežu. Na presbytériu boli podľa všetkého zamurované pôvodné okná a nahradené na južnej strane novými barokovými.

Kostol dostal následne aj nové vnútorné vybavenie, vrátane hlavného a bočných oltárov či rokokovo-klasicistickej kazateľnice už z konca 18. storočia. Ďalšia oprava spolu s výmaľbou sa uskutočnila v roku 1912. 

Počas záverečných bojov bol kostol stojaci v takticky výhodnej vyvýšenej polohe poškodený, čo si vyžiadalo opravu v rokoch 1947 - 49. Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostol v roku 1963. V polovici 80. rokov 20. storočia bola realizovaná komplexná obnova, pričom sa riešila aj narušená statika objektu.

Z gotickej stavby sa zachovalo polygonálne presbytérium s nárožnými opornými piliermi, ktoré podopierajú krížovú rebrovú klenbu. Jej rebrá dosadajú na konzoly zdobené maskami. Na východnej strane sa pod novšou omietkou mohli zachovať pôvodné gotické okná. 

GPS: 48.728652322, 17.214711203

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H08).
- Kodoňová, M.: Beckovský výtvarný okruh v neskorej gotike. In: ARS, roč. 1984, č. 1, s. 51 - 79. Dostupné v elektronickej podobe
https://www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/reg...
https://sk.wikipedia.org/wiki/Un%C3%ADn_(okres_Skalica)
https://unin.sk/obec/farnost/
- https://www.dokostola.sk/kostol/410285-sv-martin...

esteban
25. 6. 2024

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.