Tornaľa

Až do 15 storočia sa datuje vznik kalvínskeho kostola v Tornali. Po viacerých prestavbách bola jeho stredoveká podoba značne potlačená.

Dnešné mesto Tornaľa sa prvýkrát v písomných prameňoch spomína v roku 1291 už ako existujúca osada pod názvom Tornalya

Samotný kostol, stojaci dnes pri hlavnej ceste vedúcej cez mesto, mali postaviť niekedy v prvej polovici 15. storočí. Mal podobu jednolodia s polygonálnym presbytériom, ktoré osvetľovali pomerne úzke gotické okná s jednoduchou kamennou kružbou.

Počas reformácie kostol prešiel do rúk kalvínov, ktorým slúži dodnes. V roku 1768 prešiel chrám barokovou prestavbou a ďalšia stavebná úprava sa realizovala v roku 1894.

Obnova objektu sa uskutočnila v druhej polovici 30. rokov minulého storočia. Pri nej okrem iného boli objavené aj náhrobné kamene donátorských rodín Tornallyay a Ivocs. Od roku 1963 má objekt status národnej kultúrnej pamiatky. Pamiatkovo chránené sú aj ohradný múr s bránou, krypta a zaniknutý príkostolný cintorín.

Z gotického obdobia sa okrem hrubej stavby zachovali aj dve okná na presbytériu doplnené kamennou mníškou. Z 15. storočia má pochádzať aj gotické pastofórium. Náhrobné kamene donátorských rodín sú uložené pri presbytériu kostola.

GPS: 48.424543772, 20.323478249

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
https://www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/reg...
https://www.mestotornala.sk/z-historie.html

esteban
9. 6. 2024