Doľany

V obci Doľany (starší názov Ompitál) sa zachoval pôvodne gotický Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, po prestavbách v prvej polovici 19. storočia však už jeho stredoveký pôvod veľa nepripomína.

Kostolík postavili v druhej polovici 14. storočia na úpätí kopca ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou krížovou klenbou. V roku 1616 bol renesančne upravovaný.

Súčasnú podobu získal po prestavbách v priebehu prvej polovice 19. storočia. V prvej fáze dostala stavba klasicistickú fasádu, v roku 1832 potom pristavali západnú vežu.

Gotický pôvod kostolíka dnes pripomína predovšetkým zachovaná klenba v presbytériu a základná dispozícia objektu.

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B70).
- www.dolany.sk
- http://dolany.fara.sk

esteban