Ruskinovce

Až do polovice 80. rokov minulého storočia stál na mieste zaniknutej obce Ruskinovce ranogotický kostolík sv. Agnesy z konca 13. storočia. Po vytvorení vojenského výcvikového priestoru Javorina zostal stáť ako jedna z posledných stavieb obce než ho zbúrali a materiál z neho použili na spevnenie ciest.

Kostolík postavili niekedy koncom 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a vežou. Na prelome 14. a 15. storočia bola loď zaklenutá na stredové stĺpy, čím vzniklo dvojlodie, typické pre región Spiša. Gotické presbytérium bolo v 19. storočí zbúrané a nahradené novým, polkruhového tvaru.

Kostolík predstavoval napriek neskorším prestavbám veľmi hodnotnú ukážku gotickej sakrálnej architektúry. Na južnej strane sa nachádzal bohato členený ústupkový portál (členilo ho 5 stĺpikov, časť hlavíc zdobil motív viniča). V lodi bola zachovaná pôvodná gotická klenba, na stenách sa nachádzali stredoveké fresky, ktoré mali byť podobné tým vo Veľkej Lomnici. Z čias stredoveku pochádzala aj časť zariadenia (oltár, krstiteľnica).

Dedina a okolie sa stali v roku 1953 súčasťou vojenského výcvikového priestoru Javorina. Podobne ako ostatné kostoly vo vysťahovaných dedinách aj ten v Ruskinovciach slúžil ako sklad, istý čas aj umelých hnojív. Jeho vežu využívali vojaci ako spoľahlivý orientačný bod.

Po zbúranom kostolíku sa zachovala časť jeho vybavenia a architektonických detailov. Najvýznamnejšou pamiatkou je bohato členený ranogotický portál, ktorý bol pamiatkarmi zachránený ešte zo stojacej stavby a dnes je umiestnený v podzemí Bratislavského hradu.

Tzv. ruskinovská Madona, socha zo 14. storočia sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie a bronzovú krstiteľnicu vyrobenú v roku 1427 previezli do kostola v Slovenskej Vsi. Hlavný, gotický oltár sa dostal do Starej Lesnej, bočný z čias baroka do Vrbova. Zvony našli svoje miesto v novom kostole v Mlynčekoch, hodnotná monštrancia je v kostole v Rakúsoch.

Na mieste, kde stával kostolík, sa po páde komunizmu začali konať spomienkové sväté omše. V roku 2000 tam veriaci postavili jednoduchú drevenú kaplnku, o dva roky neskôr pristavali provizórny prístrešok, ktorý posvätil spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

GPS: 49.088697474, 20.519338133

Zdroje
- www.katnoviny.sk/Kn_2002/29_2002/publicistika.htm

- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok, zväzok štvrtý. Obzor, Bratislava 1978, str. 279 (foto portálu).
- www.geocaching.sk

esteban

Foto kaplnky Štefan Kellner