Zuborez

– vodorovný ozdobný prvok z tehál, zvyčajne lemujúci podstrešnú rímsu (nad →vlysom, pokiaľ sa tam nachádza), typický pre románsku architektúru. Tvoria ho najčastejšie šikmo ukladané tehly, vytvárajúce svojimi rohmi opakovaný "zubatý" motív.

Pozoruhodný v našom prostredí je zuborez v niekoľkých úrovniach nad sebou, aký sa zachoval vo Veľkej Tŕni. V Diakovciach ide zasa o kombináciu klasického zuborezu a zuborezu tvoreného vertikálne uloženými tehlami. V Dechticiach (na titulnej fotke) ide zasa o nezvyčajne vysoký zuborez. V Šamoríne sa výnimočne zachovala maliarska výzdoba zuborezu v podobe červených krúžkov.

Rubrika: Slovník