Bifórium

– združené okno typické predovšetkým pre románsky sloh. Stretávame sa s ním primárne na vežiach kostolov, niekedy aj v dvoch či troch úrovniach nad sebou. Výnimočným je svetská stavba románskeho paláca na Spišskom hrade.

Okná s polkruhovými záklenkami rozdeľoval v strede stĺpik s pätkou a hlavicou, v neskororománskom období mal už aj polygonálny prierez ovplyvnený prenikajúcou gotikou.

Pri tehlovej architektúre a neskôr širšie v gotickom období býval stredový stĺpik nahradený jednoduchým murovaným pilierom.

Rubrika: Slovník