Rozeta - ornament

– šesťcípa ružica vpísaná do kruhu, symbol slnka. Veľmi rozšírený ornament, ktorý sa objavuje ešte v praveku a používa sa prakticky až dodnes (ľudové rezbárstvo).

Z obdobia stredoveku sa s ním stretávame predovšetkým na nástenných maľbách a kamenných reliéfoch (svorníky, náhrobné kamene). 

V súčasnosti je tento symbol známy aj ako "svarga". Okrem iného túto rozetu nájdeme v logu Slovenského národného múzea.

Rubrika: Slovník