Konsekračné kríže

Zvyčajne maľované kríže v kruhu, ktoré sú dokladom o riadnom vysvätení (konsekrácii) kostola biskupom. Ten tieto kríže potrie pri slávnostnom obrade posväteným olejom. Nachádzajú sa na stenách interiéru chrámu - v lodi a →svätyni. 

Konsekračné kríže bývajú často najstaršou maliarskou výzdobou stredovekých kostolíkov, keď ich namaľovali na zvlášť nahodené polia omietky na inak ešte neomietnutých stenách. Počet krížov bol zvyčajne dvanásť (po tri na všetkých štyroch stranách).

Konsekračné kríže majú najčastejšie podobu rovnoramenných, gréckych krížov vpísaných do kruhu. Ramená kríža su na koncoch rozšírené, niekedy ich dopĺňajú aj kratšie priečne ramená (viz. titulné foto z Hrboltovej). Inokedy sú v štyroch poliach vymedzených krížom umiestnené rôzne ornamenty.

Výnimočne konsekračné kríže nachádzame aj v iných priestoroch ako v lodi a svätyni kostola. Ide napríklad o →sakristie, ak boli istý čas používané ako náhradný bohoslužobný priestor (južná sakristia Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule, zrejme Sása), murovanú predsieň (dnes podvežie v Silici) či v súčasnosti exteriér južnej steny lode (Dolný Hričov). 

Rubrika: Slovník