Kupa

- horná časť kamenných → krstiteľníc, ktorá slúži ako nádrž na vodu. Niekedy kupa predstavuje celú krstiteľnicu, keďže tá nemá podstavec (napr. Holice - titulná fotka). Poznáme aj kupy, ktoré tvoria s podstavcom integrálny celok vzhľadom na to, že boli zhotovené z jedného kusa kameňa.

V románskom období mala kupa zvyčajne tvar viac či menej pravidelnej polgule, s nástupom gotiky sa tvar mení na polygonálny (6-, 8-, prípadne viacuholník).

Kupa zvyčajne tvorí najozdobnejšiu časť krstiteľnice, stretávame sa tu s oblúčikovým → vlysom, reliéfmi → mníšok a zriedkavo aj s figuálnou či rastlinnou výzdobou.

Rubrika: Slovník